Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet ovat aloittaneet toimintansa

9.5.2018 10.22
Uutinen

Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet käynnistettiin 26.4.2018 työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa. ESR- ja EAKR-rahoitetuissa kahdeksassa hankkeessa kehitetään hyviä käytäntöjä kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen paremmaksi kanavoimiseksi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

Esimerkiksi Hidden Gems -hanke (ESR) rakentaa Tampereen seudulle uudenlaista palvelumallia alueen korkeakoulujen kansainvälisten tutkijoiden ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien puolisoiden ammatillisen kehittymisen, integroitumisen ja työllistymisen tukemiseen. Hanke muodostaa tiiviin kokonaisuuden sekä laajan sidosryhmän Pirkanmaan alueella toteutettavan International Business Powered by Talents -hankkeen (EAKR) kanssa.

Pääkaupunkiseudulla toteutettavan MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship -hankkeen missiona on lisätä kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten määrää tarjoamalla palvelukokonaisuus liiketoimintaidean validointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yrittäjänvaihdostilanteisiin.

Hankkeiden joukossa on toimijoita myös Oulusta, Joensuusta, Kanta-Hämeestä sekä Kymenlaaksosta. Luvassa on useita tilaisuuksia, työharjoittelujaksoja, mentorointia ja sparrausta sekä digitaalisten taitojen ympärille rakennettuja koulutustilaisuuksia.

Lisätiedot:

Kasvua kansainvälisistä osaajista (rakennerahastot.fi)

Talent Boost -toimenpideohjelma (tem.fi)

Ajankohtaista