Kela kehittää maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua

1.3.2018 15.01
Uutinen

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt hakeutuvat muita harvemmin kuntoutukseen. Maaliskuussa alkava Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Mahku-hanke) yhdistää ammatillisen kuntoutuksen ja suomen kielen opetuksen.

Kuntoutuksessa tuetaan yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille ulkopuoliseen työpaikkaan, aloittamaan yritystoiminta tai toimimaan ammatinharjoittajana.

Kuntoutujaa autetaan urasuunnitelman teossa, alavaihtoehtojen valinnassa, ammattialan ja työn soveltuvuuden arvioinnissa. Lisäksi kuntoutujan suomen kielen taitoa vahvistetaan niin, että hän pystyy toimimaan valitulla ammattialalla ja työtehtävissä.

Kuntoutusta voivat hakea Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat ammatillista kuntoutusta tarvitsevat henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa. Suomen kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon lähtötaso arvioidaan kuntoutuksen alussa. Kuntoutujalla on myös oikeus käyttää tarvittaessa tulkkausta.

Lisätietoa:

Mahku-hanke (kela.fi)

Ajankohtaista