Kesällä julkaistu OECD:n raportti tarjoaa vertailutietoa maahanmuutosta

31.8.2017 14.09
Uutinen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi kesäkuussa 2017 maahanmuuttoa koskevan International Migration Outlookin -julkaisun. Raportti keskittyy kolmeen teemaan: maahanmuuton ja siihen liittyvien politiikkatoimien kehitykseen, maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla sekä perhesyyllä tapahtuviin maahanmuuttovirtoihin.

Julkaisu esittelee tilastotietoa esimerkiksi maahanmuuttajien lähtömaista kohdemaittain. OECD-alueelle muutti pysyvästi vuonna 2015 noin 4,7 miljoonaa maahanmuuttajaa, ja vuoden 2016 luvun arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa, raportissa kerrotaan. Vuonna 2016 OECD-alueella rekisteröitiin noin 1,6 miljoonaa turvapaikanhakijaa, joka on samaa luokkaa kuin vuonna 2015.

Raportissa listataan yli 20 yleisintä politiikkatoimien kehityskulkua OECD-alueella, joita ovat muun muassa maahanmuuttotoimien kohdentaminen työmarkkinoiden tarpeisiin, kumppanuuksien kehittäminen yhteiskunnan eri sektoreiden välillä sekä syrjinnän vastaisen työn kehittäminen. Kotouttamisprosessien virtaviivaistamisesta esiin nostetaan työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen ja Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun yhteistyönä tekemä TEMWISIT-hanke.

Miten Suomen tilanne eroaa muista OECD-maista?

Suomessa asuu edelleen OECD-alueen keskiarvoa vähemmän maahanmuuttajia, vaikka sekä pysyvä maahanmuutto että turvapaikanhakijoiden määrä on noussut viime vuosina. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on ollut selvästi OECD-keskiarvoa suurempi suhteessa väkilukuun. Maahanmuuttajien lähtömaat vaihtelevat OECD-alueen maissa. Suomeen saapui vuonna 2015 eniten venäläisiä, intialaisia ja irakilaisia. Suomeen kohdistuvalle maahanmuutolle on raportin mukaan tyypillistä ei-EU-kansalaisten suuri osuus.

Lue lisää:

International Migration Outlook 2017 (oecd.org)

Ajankohtaista