Kotona Suomessa -hanke jatkuu 2018–2020

31.1.2018 13.27
Uutinen

Kotona Suomessa -hanke sai jatkorahoituspäätöksen vuosille 2018–2020. Uudella kaudella hanke jatkaa vuosien 2015–2017 aikana aloitettua työtä. Keskeistä toiminnassa on hankkeessa kehitettyjen parhaiden työmallien juurruttaminen osaksi paikallista, alueellista ja valtakunnallista kotouttavaa toimintaa. Yhteistyötä kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa tiivistetään entisestään.

Kotona Suomessa -aluekoordinaattorit jatkavat työskentelyä ELY-keskusten laajennetuilla maahanmuuttotyön alueilla. He järjestävät osaamista kehittäviä ja toimijoita verkottavia tilaisuuksia, joista osaa voi seurata valtakunnallisesti verkkolähetysten välityksellä. He myös levittävät uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä kotoutumiseen liittyen. Aluekoordinaattoreiden järjestämiin tilaisuuksin on hankkeen alusta lähtien osallistunut jo yli 5 000 henkilöä eri puolilla Suomea.

Hankekokonaisuuden vetovastuu vaihtui projektipäällikkö Leena Pellilän siirryttyä Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle 1.1.2018 alkaen. Uudeksi projektipäälliköksi valittiin aiemmin Hyvä alku -hankeosion projektipäällikkönä työskennellyt Ilona Korhonen.

Pilottihankkeet

Vuoden 2018 alussa Kotona Suomessa -pilottihankkeita on käynnissä 25 eri puolilla maata. Ensimmäisen hankehaun perusteella rahoituksen saaneet hankkeet ovat työskennelleet pian kaksi vuotta. Niiden toiminnan pohjalta on mallinnettu maahanmuuttajien alkuvaiheen palveluja ja laadittu niistä suosituksia, jotka on koottu tammikuussa 2018 julkaistuun mallinnusraporttiin.

Toisen hankehaun pilottihankkeet kokeilevat ja kehittävät palveluja kotoutumiskoulutuksen päättäneille, mutta yhä työttöminä oleville maahanmuuttajille. Uusimmat, kolmannen haun pilottihankkeet, ovat käynnistyneet vuoden 2017 lopussa ja 2018 alussa. Ne keskittyvät pidempään työttöminä olleiden kotoutujien työhön, koulutukseen ja yrittäjäksi ohjaamiseen.

Lisätietoa:

Kotona Suomessa -hanke

Alueet-osio

Hyvä alku -hankeosio

Ajankohtaista