Kotopolulla kertoo maahanmuuttajien kotoutumista tukevista hankkeista

10.9.2018 14.18
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee Kotopolulla – järjestöt kumppaneina kotouttamisessa -lehden, joka kertoo 22:sta työ- ja elinkeinoministeriön tukemasta hankkeesta. Julkaisu esittelee hankkeet niissä mukana olleiden ihmisten tarinoiden kautta. Tavoitteena on tehdä näkyväksi hankkeiden työtä sekä viestiä järjestöjen tärkeästä merkityksestä kumppaneina kunnille. Lehti on jaossa verkossa ja mm. Kuntamarkkinoilla 12.–13.9.2018.

- Kotouttaminen on usein arkista toimintaa, kohtaamisia ja vuorovaikutusta, jotka vaikuttavat sekä tulijaan että vastaanottavaan yhteiskuntaan. Julkishallinnolla on kotouttamisessa oma tehtävänsä, mutta rinnalle tarvitaan myös muita toimijoita kuten järjestöjä, yrityksiä, naapurustoja sekä muita yhteisöjä, toteaa maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen lehden pääkirjoituksessa.

Valtion kotouttamisohjelman yhteyteen on laadittu kumppanuusohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä kotouttamisen monialaista yhteistyötä ja vahvistaa eri toimijoiden roolia tässä työssä. Osana kumppanuusohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti vuosina 2016–2017 järjestöjen toteuttamia hankkeita, joilla tuettiin maahanmuuttajien kotoutumista. Kotopolulla-lehti esittelee hankkeiden tekemää työtä ja kertoo opituista asioista.

- Toivomme julkaisun kannustavan eri tahoja sekä yhteistyöhön että oppimaan toisiltaan. Toivomme sen myös innostavan eri toimijoita miettimään, miten ne voisivat osallistua ja kehittää kotouttamista tukevaa toimintaa omassa organisaatiossaan.

Lehti on luettavissa verkossa ja jaossa mm. Kuntamarkkinoilla 12.–13.9.2018 ja Integration 2018
-tapahtumassa 18.–19.9.2018 kotouttamisen osaamiskeskuksen osastoilla.

Vuoden 2018 järjestöavustushaku avataan lähiaikoina.

Lue lisää:

Kotopolulla – järjestöt kumppaneina kotouttamisessa (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

TEM:n järjestöavustus