Kotouttamisen osaamiskeskus kerää mentoroinnin hyviä käytäntöjä

1.10.2018 7.43
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskus etsii maahanmuuttajien mentorointiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Marraskuun loppuun asti avoinna olevassa haussa kerätään eri puolilla Suomea käytössä olevia malleja, joiden on havaittu toimivan käytännön työssä. Hyvät käytännöt saatetaan teeman parissa työskentelevien toimijoiden käyttöön esittelemällä niitä erilaisissa koulutuksissa, julkaisuissa sekä kotouttaminen.fi-sivustolla.

Haussa etsitään käytössä hyviksi havaittuja mentorointimalleja. Mentoroinnin tavoitteena voi olla esimerkiksi työllistyminen tai koulutukseen pääsy, terveyden edistäminen tai vanhemmuuden tukeminen. Mentoroinnin tavoite voi liittyä myös vapaa-aikaan tai harrastetoimintaan tai muuhun yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseen.

Kotouttamisen osaamiskeskuksen kokoama asiantuntijaraati arvioi ilmoitetut toimintamallit. Raadin suosittelemat hyvät käytännöt julkaistaan kotouttaminen.fi-sivustolla vuoden 2019 alussa.

Tarjoa hyvä käytäntösi myös muiden käyttöön!

Maahanmuuttajien kotoutumista tukevia käytäntöjä kehitetään monissa organisaatioissa hanketoimintoina ja osana muuta kehittämistyötä. On tärkeää, että onnistuneet mallit siirtyvät ja juurtuvat myös muiden toimijoiden käyttöön.

Kotouttamisen osaamiskeskus kehittää yhteistyössä Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) kanssa kotoutumista edistävien hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä keräämällä käytäntöjä, jotka tukevat kotoutumisen eri vaiheita.

Jos organisaatiossasi on kehitetty toimintamalli, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi, täytä lyhyt lomake ja lähetä se meille. Osallistumalla voit viedä hyvää viestiä eteenpäin, edesauttaa muiden toimijoiden työtä ja saada näkyvyyttä oman yhteisösi ponnisteluille.

Ilmoita mentoroinnin hyvä käytäntö oheisella lomakkeella viimeistään 30.11.2018. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla osoitteeseen kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Lisätietoja:

Mentoroinnin hyvät käytännöt -lomake 2018

Aiemmin julkaistut hyvät käytännöt

Erityisasiantuntija, Varpu Taarna, puh. 029 504 8243, [email protected]