Kotoutumisentukena.fi kokoaa kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen osoitteeseen

12.12.2018 9.07
Uutinen

Keskiviikkona julkaistu kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu kokoaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa yhteen osoitteeseen. Valtakunnallinen verkkopalvelu on suunnattu kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille. Kotoutumisentukena.fi:n avulla yhä useammat maahan muuttaneet saavat viranomaisilta tietoa erilaisista osallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä toimijuutta vahvistavista toiminnoista.

Järjestöt, kansalaisopistot, seurakunnat ja muut toimijat järjestävät paljon vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa, matalan kynnyksen toimintaa, joka tukee kotoutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi kielikerhot, kohtaamiskahvilat ja liikuntatapaamiset. Maahanmuuttajia työssään ohjaavat ja kohtaavat viranomaiset ovat aiemmin saaneet tällaisesta toiminnasta tietoa sattumanvaraisesti ja hajanaisesti.

Kotoutumisentukena.fin tavoitteena on koota kotoutumista tukeva toiminta yhden verkko-osoitteen alle. Viranomainen voi hakea palvelussa toimintaa asiakkaan kiinnostuksen ja elämäntilanteen mukaan asiakkaan omalta asuinalueelta.

Verkkopalvelun ylläpitäjien mukaan kotoutumisentukena.fi vahvistaa kotoutumista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden välistä dialogia ja alueellista yhteistyötä.

Kotoutumisentukena.fi on kehitetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimassa Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:

www.kotoutumisentukena.fi