Kykyviisarilla voi arvioida myös kotoutujan työ- ja toimintakykyä

1.11.2018 10.41
Uutinen

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Tästä syksystä alkaen Kykyviisari on ollut saatavilla myös arabian-, somalin- ja kurdin kielisenä. Kykyviisarin soveltuvuutta on testattu kotoutumiskoulutuksessa, ja sen kysymysmuotoja on räätälöity kielellisesti ja kulttuurisesti sopiviksi, joten sillä voidaan arvioida myös kotoutuvan asiakkaan työ- ja toimintakykyä.

Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisarin avulla voi myös tarkastella työ- ja toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta, jos arviointi toistetaan. Kykyviisaria voi käyttää yhteensä kuudella kielellä: suomi, ruotsi, englanti, arabia, somali ja kurdi (sorani). Lisäksi tarjolla on selkokielinen versio.

Asiakas voi täyttää kyselyn sähköisesti tai paperilomakkeella, yksin tai ammattilaisen kanssa. Kykyviisari laskee ja antaa vastaajalle arvion hänen työ- ja toimintakyvystään sekä ehdotuksia toimintakyvyn kehittämiseksi. Ammattilainen voi tarkastella kyselyjen vastauksia Kykyviisarin verkkopalvelussa ja tuottaa sieltä yksilö- ja ryhmäkohtaisia tulosraportteja.

Kykyviisari on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu -koordinaatiohankkeessa (ESR). Arabian-, somalin- ja kurdinkieliset lomakkeet on käännetty ja testattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mobiTARMO-hankkeessa (AMIF).

Lisätietoja:

Kykyviisarin koulutusmateriaali ja -videot sekä paperilomakkeet kaikilla kielillä

Testaa kykyviisaria verkossa