Lisätuet pakolaisia vastaanottavien kuntien haettavissa 1.1.2018 alkaen

23.11.2017 12.42
Uutinen

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2018 alkaen lisätukea vastaanottoon. Kuntien haettavana on bonusraha uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä, laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2017 kuntien vastaanottamista pakolaisista sekä lisätuki hätätapausten vastaanottoon. Lisätuet maksetaan kunnille turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitettavan, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia-hankkeen rahoituksesta.

Bonusrahaa voivat hakea uuden kuntapaikkapäätöksen tehneet tai päätöstään korottaneet kunnat

Kunnat voivat hakea bonusrahaa KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–30.4.2018. Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen kehittämiseen kunnissa.

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista 1.1.2017–28.2.2018, voivat hakea Sylvia-hankkeesta bonusrahaa seuraavasti:

  • uusi päätös vähintään 20 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 20:llä: bonusraha 20 000 €
  • uusi päätös vähintään 150 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 150:een: bonusraha 100 000 €
  • uusi päätös vähintään 200 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 200:aan: bonusraha 175 000 €

Kuntien, joille myönnetään bonusraha, tulee tarjota päätöksen mukainen määrä kuntapaikkoja kansainvälistä suojelua saavien kuntaan siirtymiseen ja valmistautua järjestämään vastaanottoon liittyvät palvelut. Bonusraha voidaan myöntää kunnalle vain kerran saman kuntapaikkapäätöksen perusteella. Bonusrahan myöntämisen kriteerit ja hakuohjeet on määritelty tarkemmin sen ohjeessa (Sylvia/Bonus/Ohje21.11.17).

Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea vuonna 2017 kuntaan saapuneista pakolaisista

Kansainvälistä suojelua saavia vastaanottaneet kunnat voivat hakea KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa ajalla 1.1.–28.2.2018. Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2017 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet

Laskennallisen korvauksen lisäosa on 233 euroa yli 7-vuotiaista ja 684,50 euroa alle 7-vuotiaista henkilöistä. Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen muuttokunta. Lisätietoa saa laskennallisen korvauksen lisäosan ohjeesta (Sylvia/LKlisäosa/Ohje21.11.17).

Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon varautuneille kunnille lisätukea

Myös kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia eli niin kutsuttuja hätätapauksia vastaanottavien kuntien tukemista jatketaan. Etukäteen alueensa ELY-keskuksen kanssa kirjallisesti vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon vuoden 2018 aikana sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätukea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta, kun henkilöt ovat saapuneet kuntaan.

Lisätuki on 1000 euroa/vastaanotettu hätätapaus. Lisätuki tulee hakea viimeistään 3.12.2018 mennessä. Tarkemmat ohjeet ovat hakuohjeessa (Sylvia/Hätätapaukset/21.11.17).

Sylvia-hankkeen rahoittamia lisätukia haetaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet sekä ajankohtaista tietoa hausta saa kotouttaminen.fi-sivustolta osoitteesta kotouttaminen.fi/sylvia.

Hakuohjeet:

Bonusraha: Sylvia/Bonus/Ohje21.11.17

Laskennallisen korvauksen lisäosa: Sylvia/LKlisäosa/Ohje21.11.17

Hätätapausten vastaanoton lisätuki: Sylvia/Hätätapaukset/Ohje21.11.17

Lisätietoa:

Hankepäällikkö Katja Vänskä-Rajala, TEM, etunimi.sukunimi@tem.fi, puh. 025 90 60040

Hankekoordinaattori Hanna-Maria Hyttinen, TEM, etunimi.sukunimi@tem.fi, puh. 029 50 47203

www.kotouttaminen.fi/sylvia

Ajankohtaista