Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat indikaattorit tukevat kotoutumisen seurantaa

26.9.2018 16.25
Uutinen

Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat indikaattorit tekevät laadukkaan päätöksenteon mahdolliseksi ja tukevat alueellista terveys- ja hyvinvointipalvelujen suunnittelua, kohdentamista sekä arviointia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut indikaattoreista ja niihin liittyvästä tutkimuksesta tietoa sivustolleen.

THL:n indikaattorisivuille on koottu myös tutkimuksesta tiiviisti -julkaisut sekä aiheeseen liittyviä diasarjoja. THL:n sivuston lisäksi terveytemme.fi-verkkopalvelusta on saatavissa tulosraportit Kouluterveyskyselyn sekä THL:n ja Tilastokeskuksen tietoaineistoista tuotetuista indikaattoreista. Terveytemme.fi:ssä indikaattoreita voi tarkastella syntyperän ja alueen mukaan. Osa indikaattoreista tarjoaa tietoa sukupuolen, sukupolven, kouluasteen tai tarkemman taustamaan mukaan.

Moninaisen maahanmuuttajaväestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja palvelutarpeissa on alueellisia eroja. Alueellisten indikaattoreiden tarkastelua rajoittaa vähäinen maahanmuuttajien määrä alueella.

TEM vastaa kotouttamisen seurantajärjestelmän kehittämisestä

Kotouttamisen, kotoutumisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). TEM tuottaa tietoa maahanmuuttajien työttömyydestä ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistumisesta sekä kokoaa tietoa seurantajärjestelmän muista osa-alueista, kuten terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Maahanmuuttajaväestöjen terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat indikaattorit on laadittu osana Teematietosivusto kotoutumisen seurantaan -hanketta Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella. 

Lisätietoja:

Maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat indikaattorit

Maahanmuuttajat terveytemme.fi-palvelussa