Nordregion raportti kokoaa maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation hyviä käytäntöjä

31.5.2019 17.18
Uutinen

Nordregion Pohjoismaiden ministerineuvostolle tuottamassa raportissa kootaan yhteen olemassa olevaa tietoa nykyisten politiikkakäytäntöjen vaikutuksista sekä kuvataan, mitä asioita on otettava huomioon maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edistämiseksi.

Tutkimusprojektin vetäjän mukaan monet politiikkakäytännöt voivat vaikuttaa positiivisesti maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatioon, mutta mikään yksittäinen käytäntö ei ole erityisen tehokas. Raportissa ehdotetaankin erilaisten käytäntöjen yhdistelmää, mikä johdattaa nykyistä paremmin maahanmuuttajia työn pariin. Tuettua yksityisen sektorin työtä pidetään tärkeimpänä väylänä maahanmuuttajien työllistämiseen.

Myös koulutuksen tärkeys nostetaan esiin. Suosituksissa esitetään muun muassa varhaiskasvatuksen lisäämistä lapsille, nuorten maahanmuuttajien tukemista lukio-opintoihin pääsyssä sekä opinto-ohjelmia aikuisille. Kouluksen tulisi perustua maahanmuuttajan saapumisikään sekä heidän koulutustaustaansa ja osaamistasoonsa.

Raportti esiteltiin Oslossa 29.5.2019. Raportin voi ladata verkosta.

Lue lisää:

Julkaisu Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets (pdf, englanninkielinen)

Julkaisu Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets Nordregion verkkosivuilla