Osaava edustaja -hanke varmistaa koulutuksella yksin tulleiden alaikäisten edun

18.10.2019 12.04
Uutinen

Syksyn aikana käynnistynyt Osaava edustaja -hanke kehittää ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajien koulutusta ja tukea. Tavoitteena on parantaa eri puolella Suomea toimivien edustajien osaamista, jotta alaikäisen edun ja oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa valtakunnallisesti.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa laaditaan verkkokoulutus edustajille valtakunnallisesti yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa luodaan myös 2–3 päivän mittainen verkkokoulutusta täydentävä lähikoulutusmalli. Koulutusmallia voidaan hyödyntää alueellisissa koulutuksissa edustajien osaamisen syventämiseen. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan edustajille verkkopohjaisesti tarjottavan työnohjauksen mallia.

Työpajoissa kerätään sisältöjä koulutukseen

– Hankkeen alussa kartoitetaan edustajien sekä muiden sidosryhmien ajatuksia koulutuksen sisällöistä. Hanke järjestää työpajoja, joissa tarjotaan koulutusta edustajille ja heidän sidosryhmilleen, kertoo projektipäällikkö Suvi Huusko.

Työpajoissa kerätään myös sisältöä koulutusta varten. Verkkokoulutus edustajille laaditaan kerättyjen ideoiden ja materiaalien pohjalta. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki edustajat tai edustajaksi aikovat voivat suorittaa verkkokoulutuksen.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) on myöntänyt Osaava edustaja -hankkeelle hanketukea ajalle 1.10.2019–30.11.2020. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa.