Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarja käsittelee perhelähtöistä kotouttamistyötä

14.6.2019 13.15
Uutinen

Kotouttaminen.fi-blogissa julkaistaan kesän ja alkusyksyn aikana Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän blogisarja perhelähtöisestä kotouttamistyöstä. Sarjassa julkaistavissa asiantuntijoiden blogikirjoituksissa esitellään näkökulmia, toimivia käytäntöjä sekä ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistyötä, jotka tukevat pakolaistaustaisten perheiden kotoutumista.

Kaikki blogisarjan kirjoitukset kootaan yhteen syksyllä 2019 julkaistavaan perhelähtöisen kotouttamisen koosteeseen, joka sisältää myös tausta- ja tilastotietoa aiheesta. Koosteen toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke yhteistyössä kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa.

Sylvia-hankkeen vuosittainen Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä kokoaa pakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen toimijoita keskustelemaan yhdessä ajankohtaisista aiheista. Blogisarja pohjautuu perhelähtöistä kotouttamistyötä käsitelleen, 25.4.2019 pidetyn verkostopäivän antiin. Seuraava verkostopäivä järjestetään keväällä 2020.

Nuorten videoviestit tukevat vuoropuhelua vanhempien kanssa

Blogisarjan käynnistää Pakolaisnuorten tuki ry:n kehittämispäällikön Suvi Törrösen kirjoitus nuorten Nova-hankkeessa toteuttamista videoista. Videot on suunnattu maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten vanhemmille. Tavoitteena on edistää videoilla maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välistä vuoropuhelua. 

Omakieliset videot  toimivat myös perheiden kanssa työskentelevien opetus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisten työkaluina. Videoita voi käyttää esimerkiksi vanhempien teemakeskustelujen pohjana sekä peruskoulussa arviointikeskusteluissa ja vanhempainilloissa. Lue aiheesta lisää Törrösen kirjoituksesta kotouttaminen.fi-blogista.

Lisätietoja

Kotouttaminen.fi-blogi: Nuorten videoviestit tukevat maahanmuuttajanuorten ja vanhempien välistä vuoropuhelua

Sylvia-hanke

Sylvia-hanketta rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Ajankohtaista