Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen 1.1.2019 alkaen

15.11.2018 8.43
Uutinen

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2019 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukia vastaanoton kehittämiseen. Kunnat voivat hakea 1.1.–31.3.2019 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeelta lisätukea hätätapausten vastaanottoon.

Lisätuet maksetaan kunnille turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavan, työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia-hankkeen rahoituksesta. Hankkeen toiminta jatkuu maaliskuuhun 2021, ja samat lisätuet tulevat kunnille haettavaksi myös vuonna 2020. 

Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea vuonna 2018 kuntaan saapuneista pakolaisista

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavista, vuonna 2018 kuntaan saapuneista henkilöistä ajalla 1.1.–31.3.2019. Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. 

Laskennallisen korvauksen lisäosa on

  • 1 197,88 euroa alle 7-vuotiaista ja
  • 402,50 euroa 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. 

Korvaus maksetaan kunnalle kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien tai kuukausien määrästä. Lisäosaa hakevan kunnan tulee olla henkilön ensimmäinen todellinen kotikunta.

Korvausta voi hakea seuraavista vuoden 2018 aikana kuntaan tulleista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)

Lisätietoa hakemisesta saa laskennallisen korvauksen lisäosan ohjeesta (Sylvia/LKlisäosa/Ohje/2018) ja Sylvia-hankkeen sivuilta.

Uuden kuntapaikkapäätöksen tehneet tai päätöstään korottaneet kunnat voivat hakea bonusrahaa

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista vuonna 2018, voivat hakea KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–31.3.2019 bonusrahaa, jos ne ovat tehneet

  • ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 20 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 20:llä (bonusraha 20 000 €),
  • ensimmäistä kertaa tai neljän vuoden tauon jälkeen päätöksen vähintään 150 kuntapaikasta tai korottaneet kuntapaikkamääräänsä 150:een (bonusraha 100 000 €).

Bonusrahaa hakevan kunnan tulee tarjota päätöksen mukainen kuntapaikkamäärä pakolaisten kuntaan siirtymiseen ja valmistautua järjestämään vastaanoton palvelut. Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen kehittämiseen kunnissa. 

Lisätietoa hakemisesta saa bonusrahan ohjeesta (Sylvia/Bonusraha/Ohje/2018).

Myös hätätapausten vastaanottoon ennakkoon varautuneet kunnat voivat hakea lisätukea

Ennakkoon hätätapausten vastaanottoon varautuneet kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeelta lisätukea vuonna 2019 kuntaan saapuvista hätätapauksista ajalla 1.1.–2.12.2019. Lisäksi kunnat, jotka ovat vastaanottaneet ennakkoon tehdyn sitoumuksen mukaisesti hätätapauksia joulukuussa 2018, voivat hakea lisätukea vastaanottoon vuoden 2019 hakuaikana. 

Lisätuki voidaan myöntää kunnille, jotka ovat sopineet ennakkoon kirjallisesti ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksena saapuvan henkilön vastaanottoon varautumisesta vuonna 2019.

Lisätuki on 3 422,50 € alle 7 vuotiaista ja 1 150,00 € yli 7 vuotta täyttäneistä hätätapauksina kuntaan saapuneista. Tuki haetaan sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuvat pakolaiset ovat saapuneet kuntaan. 

Sylvia-hankkeen rahoittamia lisätukia haetaan niistä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Lisätietoja:

Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavilla kotouttaminen.fi-sivustolla Sylvia-hankkeen sivuilla:

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, TEM, hanna-maria.hyttinen(at)tem.fi, puh. 029 50 47203
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, TEM, maria.tiainen(at)tem.fi, puh. 029 50 47582

Saat ajankohtaista tietoa lisätukien hausta ja Sylvia-hankkeesta osoitteesta: kotouttaminen.fi/sylvia.

Ajankohtaista