Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat nyt hakea Sylvia-hankkeen lisätukia

8.1.2019 9.39
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukien haku pakolaisia vastaanottaville kunnille on käynnistynyt vuoden alussa. Laskennallisen korvauksen lisäosa sekä bonusraha ovat haettavissa KEHA-keskuksesta 31.3.2019 asti. Hätätapauksia vuonna 2019 vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanottoon suoraan Sylvia-hankkeesta 2.12.2019 asti.

Pakolaisten vastaanoton kuntakorvauksista järjestetään koulutus helmikuussa. Koulutuksessa käydään läpi kotoutumislain mukaisia korvauksia pakolaisten vastaanotosta sekä kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Lisäksi aiheena on UMA-järjestelmän käyttö korvausten hakemisen tukena. Helsingissä 8.2. klo 9.30-12.30 järjestettävästä koulutuksesta tiedotetaan tarkemmin kotouttaminen.fi-sivustolla lähiaikoina. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Laskennallisen korvauksen lisäosa ja bonusraha haetaan KEHA-keskuksesta 1.1.-31.3.2019

Kunnat voivat hakea avoinna olevassa haussa laskennallisen korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saaneista, vuonna 2018 kuntaan muuttaneista pakolaisista. Lisäosaa voidaan myöntää 
1 197,88 euroa alle 7-vuotiaista henkilöistä ja 402,50 euroa yli 7-vuotiaista henkilöistä. Lisäosa maksetaan kertakorvauksena.

Vuoden 2018 aikana pakolaisten vastaanoton aloittaneet tai kuntapaikkamääräänsä korottaneet kunnat voivat hakea bonusrahaa kuntapaikkapäätöksen perusteella. 

Tutustu haun tarkempaan ohjeistukseen sekä hakulomakkeisiin Sylvia-hankkeen sivuilla:

Hätätapauksia vuonna 2019 vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea Sylvia-hankkeelta 2.12. asti

Sylvia-hankkeen lisätukea hätätapausten vastaanottoon voivat hakea kunnat, jotka ovat sopineet ennakkoon ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutumisesta vuoden 2019 aikana. 

Lisätuki on 3 422,50 € alle 7-vuotiaista henkilöistä ja 1 150,00 € yli 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Tukea voi hakea Sylvia-hankkeelta sen jälkeen, kun hätätapauksina saapuneet pakolaiset ovat saapuneet kuntaan. 

Vuoden 2019 hakulomakkeet on nyt päivitetty kotouttaminen.fi-sivustolle. Tutustu lisätuen ohjeistukseen sekä hakulomakkeisiin Sylvia-hankkeen sivuilla:

Lisätietoa:

Hakuneuvonta: Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, etunimi.sukunimi@tem.fi

Lisätiedot Sylvia-hankkeesta: Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, etunimi.sukunimi@tem.fi

Ajankohtaista