Pakolaisten mielenterveyttä tukeva osaamiskeskustoiminta käynnistyy viidessä yliopistosairaalassa

6.5.2019 14.34
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos käynnistää yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa valtakunnallisen, pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön keskittyvän osaamiskeskuksen. Viidessä yliopistosairaalassa toimivan osaamiskeskuksen tavoitteena on tehostaa pakolaisten mielenterveyden edistämistä eri alueilla ja eri palveluissa tukemalla ammattilaisia sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä.

PALOMA2-hankkeessa perustettava osaamiskeskus tukee pakolaistaustaisten mielenterveyttä levittämällä tietotaitoa, tarjoamalla konsultaatiota, kouluttamalla, kehittämällä palveluita ja luomalla toimivia alueellisia verkostoja. Hankkeessa pilotoidaan 12 keskeistä THL:n PALOMA-käsikirjassa tunnistettua työkalua tai toimintamallia. Pilotoinnin tulokset dokumentoidaan ja levitetään valtakunnallisesti.

Osaamiskeskustoiminta juurrutetaan hankekauden aikana osaksi palvelujärjestelmää. AMIF-rahoitteinen PALOMA2-hanke toteutetaan ajalla 1.2.2019–30.6.2021. 

Lisätietoja:

PALOMA2-hanke