Ruotsi ja Tanska yhdistävät maahanmuuttopalvelut vahvasti yritys- ja innovaatiopalveluihin

15.6.2017 14.00
Uutinen

Ramboll Oy selvitti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Ruotsin ja Tanskan malleja, joilla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen ja verkostojen avulla ja, joilla houkutellaan kansainvälisiä osaajia. Esiin nousseet tanskalaiset ja ruotsalaiset aloitteet ovat esimerkkejä ns. ekosysteemisistä palveluista, jotka yhdistävät maahanmuuttopalvelut selkeämmin ja vahvemmin yritys- ja innovaatiopalveluihin.

Ramboll Oy:n koosteessa esitellyt mallit korostavat yhteistyöalustojen, fasilitaattoreiden ja koordinoijien tarvetta. Niillä on jatkuva rooli innovaatioekosysteemien kehittämisessä ja eri toimijoiden saattamisessa yhteen.

– Suomessa voimme käyttää Ruotsin ja Tanskan malleja omien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen hyödyntämiseen liittyvien yrityspalveluidemme kehittämisessä. Tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuus ja kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen ja verkostojen kytkeminen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen palveluihin ja innovaatioekosysteemeihin, sanoo TEM:n erityisasiantuntija Laura Lindeman.

Lue lisää:

Kooste Ruotsin ja Tanskan yritysten kasvu- ja kansainvälistymismalleista (SlideShare.net)