SAK julkaisi vertailututkimuksen Ruotsin, Tanskan ja Kanadan maahanmuuttopolitiikasta

24.5.2019 10.16
Uutinen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) teetti vertailututkimuksen Ruotsin, Tanskan ja Kanadan työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvästä politiikasta. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttoa ja kotouttamista voidaan toteuttaa ideologian ja käytännön tasolla hyvin erilaisin tavoin. SAK selvitti myös osana jäsentutkimustaan, minkälaisia kokemuksia SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä on maahanmuutosta suomalaisessa työelämässä.

Vertailututkimuksessa on pohdittu myös, millaisista historiallisista lähtökohdista maiden osittain erilaiset lähestymistavat maahanmuuttoon ja kotoutumiseen aiheutuvat. Lisäksi tutkimus esittelee eri maissa harjoitetun politiikan seurauksia. Esimerkiksi Tanskan kohdalla kiristynyt työperusteinen maahanmuuttopolitiikka on Tanskan työnantajakeskusjärjestön mukaan pahentanut työvoimapulaa maassa. Tanskan kiristynyt kotouttamispolitiikka ei selvityksen mukaan ole poistanut kotoutumiseen liittyviä ongelmia.

Tutkimuksessa esitellään myös Ruotsin etableringsjobb-järjestelmä, joka parantaa tutkimukseen haastateltujen asiantuntijoiden mukaan vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajien kotoutumista ja työmarkkinaintegraatiota. Etableringsjobb-järjestelmää pidetään myös osaratkaisuna työvoimapulaan.

Selvityksen SAK:lle tehneen VTT:n Rolle Alhon mukaan Kanadan maahanmuuttopolitiikassa ei ole kyse vain politiikasta, vaan myös siitä, että kanadalaiset pitävät maataan monikulttuurisena ja vastaanottavana yhteiskuntana. Kanadassa maahanmuutto on nähty enemmän hyötynä kuin haittana, mikä on helpottanut maahanmuuttajien kotoutumista erityisesti suurissa kaupungeissa.

SAK:n jäsenistön työskentely ulkomaalaistaustaisten kanssa on yleistä

SAK:n jäsenkyselyn mukaan työskentely ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa on hyvin yleistä. Jäsenkyselyyn vastanneista 70 prosenttia kertoi, että on tehnyt töitä maahanmuuttajan kanssa. Keskimääräistä yleisempää ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentely on julkisella sektorilla.

Jäsenkysely kohdistettiin vielä pitkään työelämässä oleviin SAK:laisten ammattiliittojen 20–40-vuotiaisiin jäseniin. Näiden suhtautuminen ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin ja työperäiseen maahanmuuttoon on varsin positiivista. Erittäin myönteisesti maahanmuuttajiin suomalaisessa työelämässä suhtautuvat naiset ja ne, joilla on kokemusta työnteosta maahanmuuttajien kanssa.

Suurimmaksi ongelmaksi ulkomaalaistaustaisten kanssa työskentelyssä koettiin maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito.

Lue lisää:

SAK:n jäsentutkimus maahanmuuttajista työelämässä 

Selvitys työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvästä politiikasta Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa

SAK:n uutinen 23.5.2019 vertailututkimuksesta