Selvityksen mukaan vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän yhteyttä kotoutumiseen tulisi vahvistaa

5.7.2019 15.28
Uutinen

Sisäministeriön tilaaman riippumattoman selvityksen mukaan turvapaikkaprosessia tulee kehittää niin, että turvapaikanhakijan etu huomioidaan yhä paremmin. Selvityksessä tarkastellaan turvapaikkaprosessia laajana, useiden viranomaisten toimialuetta koskevana kokonaisuutena. Selvityksen mukaan vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmällä tulisi olla vahvempi yhteys kotoutumiseen.

Turvapaikkaprosessia tulee kehittää hakijan edun näkökulmasta

Selvityksessä korostetaan hakijan perusteiden selvittämistä mahdollisimman laadukkaasti heti turvapaikkaprosessin alusta alkaen. Näin voidaan parantaa hakijan oikeusturvaa ja sujuvoittaa prosessia ehkäisemällä myöhemmin korjattavien virheiden syntymistä.

Selvityksessä suositellaan oikeusavun laadun ja laadunvalvonnan parantamista. Lisäksi turvapaikkaprosessin valitusaikoja tulisi lyhentää vastaamaan hallintolainkäyttöläin mukaisia yleisiä valitusaikoja.

Kotoutumista tulisi tukea kehittämällä vastaanottojärjestelmän ja kuntiin siirtymisen yhteyttä

Tällä hetkellä vastaanottokeskusten sijoittamisessa ei juurikaan huomioida kuntiin sijoittumisen edellytyksiä, mikä vaikuttaa oleskeluluvan jälkeisiin työllistymis-, opiskelu- ja kotoutumispolkuihin. Tehokas kuntaan ohjaaminen ja kotoutumispalveluihin pääsy edellyttää myös maakunnan, kuntien ja vastaanottokeskuksen yhteistyötä ja sujuvaa tiedonvaihtoa. 

Selvityksessä suositetaankin vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän yhteyden vahvistamista kotoutumiseen ja kuntapaikkajärjestelmään. Kuntapaikkajärjestelmää tulisi selvityksen mukaan kehittää pitkällä aikavälillä niin, että se tukisi lähinnä kiintiöpakolaisten, yksin tulleiden alaikäisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien kuntiin ohjaamista. 

Lisäksi selvityksessä annetaan suosituksia yksin tulleiden alaikäisten edustajajärjestelmän kehittämisestä ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisen varmistamisesta.

Sisäministeriön tilaaman riippumattoman selvityksen on toteuttanut Owal Group. 

Lisätietoja

Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys (pdf)

Sisäministeriön tiedote 27.6.2019 Riippumaton selvitys: turvapaikkaprosessia on kehitettävä kokonaisuutena