Selvitys kotoutumiskoulutuksen ammatillistetuista malleista

11.4.2018 14.34
Uutinen

Kotona Suomessa -hanke on teettänyt selvityksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman uusien liitteiden mukaisista ammatillistetuista malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa koulutuksen toteutustapoja, opiskelijoiden sijoittumista koulutuksen jälkeen sekä heidän saavuttamiaan kielitaidon tasoja.

Lisäksi on selvitetty kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevien ammattilaisten sekä opiskelijoiden näkemyksiä uusien mallien toimivuudesta.

Selvityksestä ilmenee, että koulutusten ammatillistamista on tehty Turussa ja pääkaupunkiseudulla keskenään eri tavoin. Lisäksi selvityksestä käy ilmi, että opiskelijoiden ammatillistamisesta saamat hyödyt liittyvät erityisesti siihen, että he saavat ammatilliseen kiinnostukseensa suuntautuneempia koulutuksia sekä ajantasaista tietoa oman alansa koulutuksesta ja työtilanteesta.

Selvityksen on toteuttanut Owal Group.

Lue lisää:

Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla (ely-keskus.fi)

Ajankohtaista