Selvitys: TE-asiantuntijat kaipaavat lisää tietoa palvelujärjestelmästä maahan muuttaneiden näkökulmasta

19.3.2020 11.46
Uutinen

Työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijoista 46 % kokee, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa Suomen yhteiskunnan palvelujärjestelmästä maahan muuttaneiden näkökulmasta. 40 % vastaajista ilmoittaa kokevansa, ettei heillä ole riittävästi osaamista maahan muuttaneiden kanssa työskentelyyn. Kyselyyn vastanneet kokevat kuitenkin työnsä mielekkääksi ja työskentelevänsä omien arvojensa mukaisesti (noin 90 %). Tiedot käyvät ilmi Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen selvityksestä.

Selvityksen mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) asiantuntijat kokevat, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa asiakkaan elämäntilanteesta ja, että maahan muuttaneet asiakkaat eivät osaa kuvata osaamistaan kovin hyvin. Osaamisen kartoittamisen työkalujen kehittämiseen tulisikin kiinnittää huomiota. Selvityksen mukaan Maahanmuutto- ja kotoutumistyöhön TE-toimistossa olisi laadittava ohjauksen minimikriteerit, esimerkiksi tulkin käytöstä, asiakkaan kohtaamisesta sekä osaamisen tunnistamisesta ja alkukartoituksesta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke selvitti työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä muun muassa maahan muuttaneiden ohjaukseen liittyvistä haasteista, resursseista, ohjausosaamisesta, roolista ja yhteistyöstä osana hankkeen nykytilan kartoituksen kokonaisuutta. 18.3.2020 julkaistua "Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan muuttaneiden ohjauksesta -selvitystä täydentää myöhemmin julkaistava työ- ja elinkeinoministeriön selvitys.

Lue lisää:

"Enemmän aikaa ja pysyvyyttä, että asiakasta ei aina lähetetä pois, jollekin toiselle taholle": Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden ja esihenkilöiden käsityksiä maahan muuttaneiden ohjauksesta