Seminaari maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista loi katsauksen tuoreeseen tutkimustietoon

8.6.2018 13.42
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskus järjesti 23.5.2018 yhteistyössä THL:n kanssa seminaarin maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista. Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa -seminaarissa kuultiin tiiviinä tietoiskumaisina esityksinä uusinta tutkimustietoa. Väestötutkimuksiin ja rekistereihin perustuneiden esitysten mukaan tulossa on yhä enemmän ja entistä hienojakoisempaa tietoa maahan muuttaneiden tilanteesta ja olosuhteista.

Esityksistä kävi ilmi positiivisia tutkimustuloksia, kuten muun muassa se, että alueellinen eriytyminen ei ole juurikaan voimistunut 2000-luvun aikana, ja että koulutus parantaa työllistymistä myös maahan muuttaneiden kohdalla. Parantamisen varaa on edelleen monella sektorilla, muun muassa maahanmuuttajien osallistamisessa.

Seminaarissa kysyttiin myös, olisiko aika siirtyä kotouttamisajattelusta enemmänkin maahan muuttaneiden hyvinvoinnin tavoitteluun, sillä yksilön hyvinvointi luo vahvan perustan kotoutumiselle.

Tilaisuuden puheenvuorojen tallenteet on koottu soittolistaksi kotouttamisen osaamiskeskuksen Youtube-kanavalle.

Lisätiedot:

Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa -seminaarin tallenteet (youtube.com)

Ajankohtaista