Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta edistetään valtakunnallisesti

7.6.2018 12.52
Uutinen

Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on käynnistynyt Sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaisina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Tavoitteena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä mielenterveystyössä.

Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointijakson sekä koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia.

Potilastyö keskittyy Helsinkiin, mutta konsultaatiota, koulutusta ja työnohjausta kiintiöpakolaisten auttamiseen tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille valtakunnallisesti. Potilastyön ohella hankkeessa kehitetään digivälitteinen hoitotyön menetelmä, joka mahdollistaa hoidon ja kuntoutuksen arvioiden toteuttamisen maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta.

Toiminta rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 2018–2020.

Lisätiedot:

Sotatraumatisoituneiden kuntoutus (hdl.fi)

Ajankohtaista