Suomi vastaanottaa vuoden 2020 pakolaiskiintiössä 850 pakolaista

19.9.2019 12.03
Uutinen

Suomi vastaanottaa vuonna 2020 pakolaiskiintiössä 850 pakolaista. Pakolaiskiintiöstä sovittiin hallituksen budjettiriihessä 17. syykuuta. Sisäministeriö vahvistaa päätöksen, kun eduskunta on vahvistanut talousarvion.

Kiintiössä valittavista henkilöistä 400 tulee olemaan syyrialaisia pakolaisia Libanonista ja Turkista sekä 200 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaanottaa Nigeristä yhteensä 130 pakolaista, jotka voivat olla YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Libyasta Nigeriin evakuoimia, erityisen haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia. Libyasta evakuoituja pakolaisia voidaan vastaanottaa myös muista maista, joihin mahdollisesti perustetaan UNHCR:n evakuointimekanismi. 

Pakolaiskiintiöön sisältyy myös 120 hätätapausta, jotka tarvitsevat kiireellistä uudelleensijoitusta suojelun tarpeen tai lääketieteellisten syiden vuoksi. Hätätapaukset voidaan valita osaksi kiintiötä ilman kansalaisuus- tai aluerajausta.

Kiintiön kohdentamisesta päätti oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä. Taustalla oli sisäministeriön, ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä valmistelema esitys. 

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on tehokas tapa auttaa

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on tehokas tapa auttaa heikoimmassa asemassa olevia pakolaisia, sillä heidän suojelun tarpeensa on arvioitu ennen heidän saapumistaan Suomeen. Suomi on vastaanottanut kiintiöpakolaisia jo 1970-luvulta asti. 

Tarve pakolaisten uudelleensijoittamiselle on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti. UNHCR:n arvion mukaan vuonna 2020 1,44 miljoonaa pakolaista tarvitsee uudelleensijoittamista. Suomi on yhdessä Euroopan komission kanssa kannustanut myös muita EU-jäsenvaltioita osallistumaan kiintiöpakolaisten vastaanottoon.

EU tukee kiintiöpakolaisia vastaanottavia jäsenvaltioita taloudellisesti

Euroopan komissio tukee uudelleensijoittamista EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) kautta. Rahastosta maksetaan uudelleensijoittamisohjelmaan osallistuville EU-maille tukea, joka perustuu jäsenvaltioiden vastaanottamien kiintiöpakolaisten lukumäärään.

Jäsenvaltio saa uudelleensijoitetusta kiintiöpakolaisesta 6 000 tai 10 000 euroa riippuen lähtömaasta tai uudelleensijoittamisen kiireellisyydestä. Suomen saama korvaus vuoden 2020 pakolaiskiintiössä vastaanotettavista pakolaisista on 10 000 euroa henkilöä kohden. Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kansallisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kotoutumista sekä uudelleensijoittamisen viranomaisprosessien kehittämistä. 

Lisätietoja:

Sisäministeriön tiedote 17.9.2019: Suomi vastaanottaa 850 pakolaista vuoden 2020 pakolaiskiintiössä

Ajankohtaista