Sylvia-hankearviointi: lisätuet ovat edistäneet kuntapaikkojen saatavuutta ja kotouttamisen kehittämistä

25.10.2019 14.10
Uutinen

Pakolaisten vastaanoton lisätuet ovat lisänneet kuntapaikkojen saatavuutta ja niillä on tuettu kotouttamisen kehittämistä ja osaamista kunnissa, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankekokonaisuuden ulkopuolisessa arvioinnissa. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta rahoitetun hankekokonaisuuden vaikuttavuutta ajalla 2015–2018 tarkastelevan arvioinnin mukaan sekä lisätuille että osaamisen tukemiselle on tarvetta kunnissa myös jatkossa.

Lisätuet ovat toimineet tavoitteidensa mukaisesti – erityistä merkitystä pienille kunnille

Kunnat ovat voineet hakea Sylvia-hankkeen vuosittaisista rahoitushauista taloudellisia lisätukia pakolaisten vastaanoton käynnistämiseen ja kehittämiseen. Arviointiraportin mukaan lisätuet ovat toimineet tavoitteidensa mukaisesti.

Arvioinnin osana toteutettiin lisätukia saaneille kunnille kysely, johon vastasi yhteensä 50 kuntaa. Kyselyn mukaan puolet bonusrahan saaneista, vastaanoton aloittaneista tai kuntapaikkamääräänsä korottaneista kunnista arvioi lisätuen vaikuttaneen kuntapaikkapäätöksen teon kannalta ratkaisevasti tai se oli tukenut päätöksentekoa. Laskennallisen korvauksen lisäosaa saaneista kunnista 60 % arvioi lisätuen vaikuttaneet vastaanoton kehittämiseen tai jatkuvuuteen. Hätätapausten vastaanoton lisätuella taas on pystytty laajentamaan hätätapausten vastaanottoon varautuneiden kuntien verkostoa.

Kunnat olivat hyödyntäneet hankkeen lisätukia erityisesti pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen palveluihin ja niiden kehittämiseen sekä henkilöstön palkkaamiseen. Erityisen hyödyllisiksi lisätuet koettiin pienissä kunnissa. Vastanneista kunnista 74 % arvioi taloudellisen lisätuen tarpeelliseksi myös jatkossa voidakseen vastaanottaa pakolaisia.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on ollut lisäksi tukea pakolaisten vastaanoton parissa kunnissa toimivien ammattilaisten osaamista ja verkostoitumista. Arvioinnin mukaan hankkeen järjestämät koulutukset ja tilaisuudet on koettu hyödyllisiksi. Myös osaamisen tukemiselle on jatkuva tarve kunnissa.

Arvioinnin perusteella suositellaan jatkossa joustavampia tukia

Haasteiksi Sylvia-hankekokonaisuuden toteutuksessa koettiin lisätukien kriteerien joustamattomuus ja hakuun liittyvä byrokratia. Lisätukien edellytyksiä ei ollut mahdollista muuttaa tarpeeksi joustavasti toimintaympäristön muutosten mukaisiksi. Koska Sylvia-hankkeet on toteutettu erillisinä hankkeina, ei tietoa haettavista lisätuista ja niiden määristä ole aina ollut kuntien päätöksenteon kannalta oleelliseen aikaan saatavilla.

Arvioinnin mukaan taloudellisten tukien kriteerien tulisikin jatkossa joustaa enemmän ja viestinnän niistä tulisi olla mahdollisimman ennakoivaa. Lisätukia voitaisiin myös suunnata vahvistamaan kotoutumisen poikkihallinnollista työotetta.

Arvioinnin perusteella pakolaisten vastaanottotyöhön kunnissa tarvitaan myös jatkossa lisärahoitusta ja tukea osaamisen kehittämiseen ja verkostoitumiseen. Arviointiraportissa suositellaan korotettua perusrahoitusta ja ketterää kannustinrahoitusta nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaamiseen.

Kevään ja kesän 2019 aikana toteutetussa arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti Sylvia-hankkeista kunnille myönnettyjen taloudellisten lisätukien ja osaamisen kehittämisen tuen vaikuttavuutta. Arviointiaineisto koostui Sylvia-lisätukia saaneille kunnille lähetetystä kyselystä, asiantuntijahaastatteluista, arviointityöpajasta ja hankedokumenteista. Arvioinnin toteutti Ennora. Arviointiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

Lisätietoja:

Sylvia-hankekokonaisuuden vaikuttavuuden arviointi

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, [email protected]

Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 02950 47582, [email protected]

Sylvia-hanke