Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta

10.4.2018 10.56
Uutinen

Eduskunnan kirjasto on koonnut kattavan tietopaketin uuden kotoutumislain valmistelusta. Tietopakettiin on koottu tietoa lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia.

Lain tarkoituksena olisi edistää kotouttamista ja hyviä väestösuhteita. Esityksessä uudeksi laiksi säädettäisiin kotoutumisen edistämisestä ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotouttamista koskevat muutostarpeet. Kotoutumista edistettäisiin jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina. Uusi laki korvaisi voimassa olevan lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).

Luonnosta hallituksen esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi on päivitetty touko–kesäkuussa 2017 käydyn lausuntokierroksen perusteella. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2018.

Tietopakettia päivitetään hankkeen edetessä.

Lisätiedot:

Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta (eduskunta.fi)

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä (tem.fi)

Ajankohtaista