Tuore selvitys kartoittaa yksin maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmän toimivuutta

14.9.2018 14.07
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat teettäneet osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) Turun yliopiston Brahea-keskuksella selvityksen yksin maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmän toimivuudesta. Selvityksen mukaan olemassa olevan edustajajärjestelmän hyvät puolet ovat nopeat edustajan määräämisajat, osaavien edustajien sitoutuminen tehtäväänsä sekä suhteellisen edulliset kustannukset.

Mallin ongelmia ovat selvityksen mukaan edustajien koulutuksen, pätevyysvaatimusten ja ulkopuolisen valvonnan puute sekä koordinaation jakautuminen kahdelle hallinnonalalle, mikä kiireellisen poikkeustilan aikana on heikentänyt edustuksen laatua alueellisesti. Edustajat eivät myöskään tällä hetkellä ole tehtävässään riippumattomassa asemassa, sillä edustettavaa koskevat päätökset tekevä maahanmuuttoviranomainen maksaa edustajan palkkiot turvapaikkavaiheessa.

Selvityksen tuloksia käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden vastaanoton ja kotouttamisen yhteistyöryhmässä ja sen alatyöryhmässä.

Lisätietoja:

Lue koko sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.9.2018: Suomeen yksin tulleiden lasten edustajajärjestelmää on kehitettävä (tem.fi)
Turun yliopiston Brahea-keskuksen selvitys maahanmuuttajalasten edustajajärjestelmästä (tem.fi)