Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujärjestelmää tulisi tutkimuksen mukaan uudistaa

18.9.2019 13.00
Uutinen

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu vuonna 2015 lisäsi äkillisesti terveyspalvelujen kysyntää kunnissa. Uuden tutkimuksen mukaan palvelujen järjestämistä vaikeuttivat epäselvä lainsäädäntö, toimijoiden epäselvät roolit ja koordinaation puute.

Tilanne johti siihen, etteivät turvapaikanhakijoiden palvelut toteutuneet samalla tavalla kaikkialla Suomessa. Eroja oli esimerkiksi pääsyssä neuvola- ja kouluterveydenhuollon palveluihin. Myös laintulkinta oli ensin ristiriitaista, minkä vuoksi sosiaali- ja terveysministeriöön perustettiin poikkihallinnollinen ryhmä edistämään koordinaatiota. 

Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto toimii Suomessa osin erin erillään julkisesta terveydenhuollosta. Vastaanottokeskukset ja yksityiset toimijat tuottavat suuren osan turvapaikanhakijoiden terveyspalveluista. Palveluiden järjestämisestä vastaa sisäministeriö, kun taas kunnalliset terveyspalvelut ovat sosiaali- ja terveysministeriön alla. 

Tutkimuksessa suositellaan turvapaikanhakijoiden terveyspalvelujen järjestämistä osana yleistä terveydenhuoltoa. Lisäksi huomioita tulisi kiinnittää lainsäädännön sekä toimijoiden roolien selkeyttämiseen.

Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon toteutumista tarkasteleva tutkimus on julkaistu Health Policy -lehdessä. Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkijaryhmä. 

Lisätietoja:

Refugee crisis in Finland: Challenges to safeguarding the right to health for asylum seekers