Tutkimus maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta työllistymisen näkökulmasta

4.5.2018 13.26
Uutinen

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on julkaissut tutkimuksen, jossa tarkastellaan maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen näkökulmasta. Raportti sisältää kehittämisehdotuksia muun muassa kotouttamiseen liittyvien palveluiden järjestämiseen yhteiskunnan eri toimijoiden välisenä yhteistyönä. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajan työllistymisedellytyksiä on vahvistettava erityisesti kotoutumisprosessin alkuvaiheessa.

Työelämässä ja oppilaitoksissa tarvitaan kotoutumisen kaksisuuntaista tukea, jossa kotoutuminen edellyttää sopeutumista ja sitoutumista sekä maahanmuuttajalta itseltään että suomalaiselta yhteiskunnalta. Kotoutumisen ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi olisi myös hyödyllistä kehittää palveluita, joissa maahanmuuttajia työllistetään mentoreiksi toisille maahanmuuttajille. Mentorointiin liittyvien mallien avulla saadaan myös lisättyä maahanmuuttajien tietämystä suomalaisesta yhteiskunnasta.

Tutkimukseen sisältyy myös katsaus Ruotsissa ja Saksassa käytössä oleviin työllistymistä edistäviin kotouttamistoimiin ja palveluihin. Ruotsin ja Saksan kokemuksista raportissa nostetaan esiin työnantajien rooli kotouttamisessa. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta olisi hyödyllistä, mikäli maahanmuuttajille voitaisiin järjestää mahdollisimman nopeasti normaali kiinnittyminen työelämään. Suomessa työnantajia tulisi tukea ja kannustaa lähtemään mukaan kotouttamiseen aiempaa laajemmin, sillä työ on yksi tehokkaimmista työkykyisten maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteistä.

Lue lisää:

Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta (eduskunta.fi)

Ajankohtaista