Tutkimus: Maahanmuuttotaustaiset nuoret viettävät vapaa-aikaa usein keskenään ja omaehtoisesti

21.2.2018 14.27
Uutinen

Siirtolaisuusinstituutti on julkaissut tutkimusraportin maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten välisistä kaverisuhteista. Raportin mukaan toisen sukupolven nuorten kaverisuhteet ovat monimuotoisia, suomalaistaustaisista harvalla on maahanmuuttajakavereita. Nuorten välisiä hierarkioita voidaan purkaa ja kohtaamisia edistää ohjatulla toiminnalla.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia nuorten kaveripiirit ovat Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. Nuorten kaverisuhteita ja vapaa-ajanviettoa tarkastellaan raportissa erikseen suomalaistaustaisten, maahanmuuttajanuorten, toisen sukupolven nuorten (Suomessa syntyneet nuoret), yksintulleiden nuorten ja monikulttuuristen nuorten (toinen vanhempi syntynyt Suomessa, toinen ulkomailla) osalta.

Nuorilta kysyttiin muun muassa, missä he ovat tutustuneet eri taustaisiin kavereihinsa, miten he viettävät vapaa-aikaansa sekä millainen ohjattu vapaa-ajantoiminta voisi edistää suomalaistaustaisten ja maahanmuuttotaustaisten nuorten kohtaamisia. Tutkimukseen osallistuneet ovat 13–18-vuotiaita, enimmäkseen yläkouluikäisiä nuoria.

Suomalaistaustaisista nuorista 14 prosentilla on ystävissään maahanmuuttajanuoria ja maahanmuuttajanuorista noin joka toisella on kantaväestöön kuuluvia ystäviä. Toisen sukupolven nuorten ystäväsuhteet ovat erityisen monimuotoisia ja heillä on ystävissään paljon sekä ulkomaalaistaustaisia että suomalaistaustaisia nuoria. Pakolaistaustaiset nuoret kokevat raportin mukaan voimakkainta kuulumista omaan etniseen ryhmäänsä. Yksinäisyys on yleistä etenkin yksintulleilla nuorilla. Heistä noin joka neljäs kokee itsensä usein yksinäiseksi.

Ohjatulla toiminnalla edistetään kohtaamisia

Tutkimuksessa ilmeni, että suomalaistaustaisilla nuorilla on enemmän aikataulutettua harrastamista, kun taas maahanmuuttotaustaiset nuoret harrastavat kaikenlaista vapaa-ajallaan. Ohjatulla toiminnalla voidaan purkaa nuorten keskinäisiä hierarkioita ja edistää kohtaamisia ja ennakkoluulojen vähenemistä. Vapaa-ajantoimintaa on suunniteltava sisältö edellä: ikäryhmälle sopivat sisällöt toimivat paremmin kuin maahanmuuttajille suunnatut sisällöt.

Suomessa oloaika vaikuttaa merkittävällä tavalla ystäväpiirin rakentumiseen. Hiljattain Suomeen tulleilla nuorilla on vähiten suomalaisystäviä. Heillä on myös korkein motivaatio tutustua suomalaistaustaisiin nuoriin.

Hiljattain Suomeen muuttaneet nuoret voivat kaivata alkuvaiheessa myös kielen oppimista tukevaa ja ylipäätään hyvää mieltä ja vertaistukea tarjoavaa vapaa-ajantoimintaa.

Tutkimus on toteutettu osana Sata omenapuuta -hanketta. Hanke tukee erityisesti pakolaistaustaisten nuorten kuntiin kotoutumista ja osallisuutta. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016–31.3.2018. Hankkeen rahoittaja on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot:

Helpompaa olla omien kanssa? Maahanmuuttajanuorten ja suomalaistaustaisten nuorten väliset kaverisuhteet Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa

Ajankohtaista