Tutkimus: Pakolaistaustaisten nuorten työllistymistä edistävät parhaiten palkkatuki ja muut palkkatyötä lähellä olevat tukitoimet

6.2.2018 12.20
Uutinen

Pohjoismaissa asuvien pakolaistaustaisten nuorten työllistymisestä on julkaistu laadullinen Working for integration -tutkimus, jossa analysoidaan Norjan, Suomen, Ruotsin ja Tanskan politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka vaikuttaa pakolaisten ja nuorten työllistymiseen. Tutkimuksen analyysi keskittyy pakolaistaustaisten nuorten työnteko-oikeuteen, kotoutumiseen työn kautta, nuorisotakuuseen ja taloudelliseen tukeen. Ajallisesti tarkastelu koskee vuosia 1980–2016.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttoon ja ikään liittyen pakolaistaustaiset nuoret kohtaavat kaksinaisen haasteen työmarkkinoille pääsyä ja siellä pysymistä tavoitellessaan. Politiikan ja lainsäädännön lisäksi työmarkkinoille aktiiviseen rooliin pääsyyn vaikuttavat vastaanottavan maan poliittinen ja taloudellinen tilanne sekä pakolaistaustaisten nuorten henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten sukupuoli, ikä, koulutus ja taidot. Työllistymistä voivat vaikeuttaa erityisesti mahdollinen trauma ja muut terveyteen liittyvät ongelmat.

Arviointien mukaan pakolaistaustaisten nuorten työllistymistä edistävät parhaiten palkkatuki ja muut normaalia palkkatyötä lähellä olevat tukitoimet. Julkisten työllistämispalveluiden tai erillisten hankkeiden tarjoama neuvonta sekä nuorten ja työpaikkojen yhteensovittaminen edesauttavat työllistymistä.

Tutkimus on osa laajaa yhteispohjoismaista hanketta Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic Inequities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies, jota rahoittaa NordForsk (2015–2019). Tutkimushankkeessa tarkastellaan pakolaistaustaisten nuorten terveyttä, koulutusta ja työelämää. Hankkeessa ovat mukana Norja, Suomi, Ruotsi ja Tanska, josta hanketta koordinoidaan. Siirtolaisuusinstituutti vastaa tutkimushankkeesta Suomen osalta.

Lisätietoja:

Tutkimus pakolaistaustaisten nuorten työllistymisestä Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden murroksessa (migrationinstitute.fi)

Coming in Age in Exile (CAGE) -hanke (cage.ku.dk)

Ajankohtaista