Tutustu julkaisuun maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Ohjaamo Helsingissä

2.10.2017 10.24
Uutinen

Helsingissä maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus ikäluokasta on suuri, ja arvion mukaan lähes puolet kaupungin Ohjaamossa asioivista on maahanmuuttajataustaisia. Tuore julkaisu esittelee Ohjaamo Helsingin kehittämistyötä ja palveluita maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Ohjaamon kokemusten mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat tukea erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa, esimerkiksi suomen kielen kurssille tai koulutukseen ohjautumiseen. Pidempään Suomessa asuneet nuoret puolestaan kaipaavat apua opiskelu- ja työpaikkojen löytämiseen.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kysymykset koskevat usein samoja asioita kuin valtaväestön nuorilla: yleisimmät kysymykset liittyvät työnhakuun, toimeentuloon, koulutukseen tai asumiseen. Toisaalta kysymyksiä esitetään myös maahanmuuttoa koskevista erityiskysymyksistä, kuten ulkomaalaisluvista, turvapaikanhakuprosessista ja kansalaisuusasioista.

Nuoriso- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen liittyviä Ohjaamoja on yli 30 paikkakunnalla Suomessa. Niiden tarkoituksena on tarjota kaikille 15–29-vuotiaille nuorille paikka, josta saa tietoa, tukea ja apua. Helsingin Ohjaamo on moniammatillinen tukipiste, jossa on nuorisotyön, työllisyyden, sosiaalityön, terveydenhuollon ja koulutuksen asiantuntijoita.

Ohjaamoja kehitetään eri ministeriöiden yhteistyönä. Mukana ovat työ- ja elinkienoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti toimintaa tukee Kohtaamo-hanke (ESR).

Lue lisää:

Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Ohjaamo Helsingissä (ohjaamo.hel.fi)

Ajankohtaista