Työpaikoilla monikulttuurisuuden hyödyntämisessä on paljon kehittämisen varaa

5.7.2017 8.16
Uutinen

Työpaikoilla eri kulttuurista tulevien työntekijöiden vahvuuksia ei hyödynnetä riittävällä tavalla. Suurissa yrityksissä ja yksityisellä palvelusektorilla monikulttuurisuuden hyödyntämisen arvioitiin olevan paremmalla tasolla, kun taas julkisella puolella sekä pk-yrityksissä on enemmän kehitettävää. Tätä mieltä on yli puolet Made by Finland -kyselyyn vastanneista työikäisistä ja työnantajista. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton, Työterveyslaitoksen, Työelämä 2020-hankkeen ja Tekesin teettämästä selvityksestä. Selvitys on osa Made by Finland Suomi 100 -kampanjaa ja sen toteutti Aula Research Oy.

Vain noin kolmannes työnantajista (32 %) ja muista työikäisistä (31 %) arvioi, että työpaikoilla osataan hyödyntää eri kulttuureista tulevien vahvuuksia.

- Yksi este muista kulttuureista tulleiden vahvuuksien hyödyntämisessä voi olla työpaikkojen liiallinen homogeenisuus sekä rekrytoinnissa että työpaikan toimintatavoissa, sanoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta.

Rekrytoinneissa pitäisi ottaa oppia palvelualalta, joka on ollut innovatiivinen ja rohkea. Iso osa ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä työskentelee juuri palvelu- ja myyntityössä.

- Työn tavoitteista riippuen kulttuurista monimuotoisuutta voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Kulttuurien tuntemuksesta on hyötyä esimerkiksi kansainvälisille markkinoille mentäessä sekä tuotekehityksessä että markkinoinnissa, Bergbom lisää.

Esimies on avainroolissa työpaikan monikulttuurisuuden hyödyntämisessä

Monikulttuurisuuden hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koko työyhteisössä. Sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuden lisäämiseen, työhyvinvointiin ja työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyyn pitäisi kohdistaa erityistä huomiota. Työyhteisön kaikkia jäseniä on syytä rohkaista avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Myös perehdyttämiseen sekä suomalaisen työkulttuurin toimintatavoista kertomiseen kannattaa panostaa.

Lisää Made by Finland -selvityksen tuloksia julkaistaan Suomi Areenassa ja elokuussa

- Monikulttuurisuuden hyödyntäminen oli vain yksi osaamiseen liittyvistä näkökulmista Made by Finland -selvityksessä. Lisää tuloksia on luvassa jo heinäkuussa Suomi Areenan yhteydessä ja laajempi paketti julkaistaan elokuussa, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Lue lisää:

Made by Finland. Selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista. Graafit ja taustatiedot. 2017. Monikulttuurisuuden hyödyntäminen työpaikoilla.