Ulkomaalaislain muutokset astuivat voimaan 1.6.2019

3.6.2019 14.32
Uutinen

Ulkomaalaislakiin on tullut saatavuusharkintaa, perheenyhdistämistä, turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksia sekä työnteko-oikeutta ja matkustusasiakirjojen haltuunottoa koskevia muutoksia. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.6.2019.

Uutista korjattu 6.6.2019 turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden osalta Maahanmuuttoviraston tiedotepäivityksen vuoksi.

Saatavuusharkintaa ei sovelleta enää kaikkiin ammattia vaihtaviin ulkomaalaisiin

TE-toimisto ei enää tee saatavuusharkintaa, jos ulkomaalainen henkilö on työskennellyt Suomessa vähintään vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja siirtyy toiseen ammattiin. Muutos helpottaa alan vaihtamista sekä uralla etenemistä ja lisää työvoiman tarjontaa useilla aloilla.

Turvapaikkaprosessin aikana täysi-ikäistyneitä käsitellään perheenyhdistämishakemuksissa alaikäisinä

Jatkossa perheenyhdistämishakemuksessa hakijaa käsitellään alaikäisenä, jos hän on ollut alaikäinen jättäessään turvapaikkahakemuksen, mutta täyttänyt 18 vuotta hakuprosessin aikana. 

Perheenyhdistämistä on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on saanut kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksi.

Turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta täsmennetään

Lakimuutoksilla täsmennetään turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta. Jatkossa jos turvapaikanhakija saa maastapoistamispäätöksen, hänen työnteko-oikeutensa päättyy, kun päätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Työnteko-oikeuden voi tarkistaa oleskelulupakortista tai -päätöksestä. Lisätietoa turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden muutoksista saat Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Muutoksia myös uusintahakemuksiin ja matkustusasiakirjojen haltuunottoon

Lakimuutoksen mukaan turvapaikanhakijan uusintahakemuksen käsittelyynotto edellyttää perusteita sille, miksi turvapaikanhakija ei ole voinut esittää uusintahakemuksen yhteydessä esitettyjä perusteita aikaisemmin. Lisäksi viranomainen voi jatkossa ottaa tarvittaessa haltuun turvapaikanhakijan passin tai muu matkustusasiakirjan, kunnes turvapaikanhakija saa oleskeluluvan tai poistuu maasta.

Lisätietoja

Maahanmuuttoviraston uutinen ulkomaalaislain muutoksista 28.5.2019
Maahanmuuttoviraston korjaus työnteko-oikeutta koskevista lakimuutoksista 5.6.2019