Uuden kotoutumislain valmistelu etenee – tutustu päivitettyyn versioon

16.3.2018 17.15
Uutinen

Luonnosta hallituksen esityksestä uudeksi kotoutumislaiksi on päivitetty touko–kesäkuussa 2017 käydyn lausuntokierroksen perusteella. Lakiesitys viedään eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä.

Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistukseen. Sen tarkoituksena on edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistetään jatkossa osana maakunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotouttamisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla.

Luonnos uudesta kotoutumislaista liittyy hallituksen esitykseen maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitysluonnokseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Lisätietoja:

Kasvupalvelun sisältölait 12.3.2018 (tem.fi)

Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja kasvupalvelu-uudistukseen (tem.fi)

Ajankohtaista