Uuden tutkimuksen mukaan turvapaikanhakijoiden masennus- ja ahdistusoireet ovat yleisiä

19.6.2019 15.54
Uutinen

Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan jopa 40 prosentilla Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista on merkittäviä masennus- ja ahdistusoireita. Yli puolet aikuisista ja alaikäisistä turvapaikanhakijoista raportoi myös ainakin yhdestä mahdollisesti traumatisoivasta kokemuksesta. Eniten masennus- ja ahdistusoireita sekä traumatisoivia kokemuksia on Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta saapuneilla.

Naisilla on enemmän terveysongelmia, miehillä väkivallan ja tapaturmien aiheuttamia vammoja

Tutkimuksessa naisista 49 prosenttia raportoi pitkäaikaisista terveysongelmista. Naisista kymmenesosa oli Suomeen tulleessaan raskaana ja noin joka kymmenes kaikista naisista ilmoitti läpikäyneensä sukuelinten silpomisen.

Miehillä pitkäaikaisia terveysongelmia oli vähemmän. Miehistä 55 prosentilla oli kuitenkin tapaturmien ja väkivallan aiheuttamia vammoja.

Turvapaikanhakijoiden päihteiden käyttö on vähäistä

Turvapaikanhakijoiden alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen on tutkimuksen mukaan vähäistä. Aikuisista turvapaikanhakijoista 85 prosenttia ei kertonut käyttävänsä lainkaan alkoholia. Miehistä kuitenkin 37 prosenttia ilmoitti tupakoivansa.

Tulokset osoittavat, että turvapaikanhakijoiden mielenterveyden ja toimintakyvyn tukeminen on tärkeää jo vastaanottovaiheessa. Tutkimuksen tulosten pohjalta kehitetään turvapaikanhakijoille vastaanottokeskuksissa tehtävää alkuterveystarkastusmallia.

Tutkimuksen toteutti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön ja vastaanottokeskusten kanssa. Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus pohjautuu yli 1000:lle vuonna 2018 Suomeen saapuneelle turvapaikanhakijalle tehtyyn terveystarkastukseen ja haastatteluun. Tutkimus on toteutettu Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella.

Lisätietoja:

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi -tutkimus