Väitöskirja: Uskomukset kielen ja kulttuurin eroista luovat esteitä maahanmuuttajien kotoutumiselle

13.11.2017 10.58
Uutinen

Katarzyna Kärkkäisen kasvatustieteen väitöskirja Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 10.11.2017. Väitöskirjan mukaan kulttuurieroavuuksien ja suomen kielen taidon merkitystä korostetaan liikaa oppimisessa, opettamisessa ja kotoutumisessa.

Kärkkäinen tutkii väitöskirjassaan ammatilliseen koulutukseen osallistuvien maahanmuuttajataustaisten aikuisten oppimista, opettamista ja kotoutumista. Tutkimus tarjoaa tietoa maahanmuuttajista oppijoina ja maahanmuuttajien opettamisen erityispiirteistä.

Kärkkäisen mukaan kulttuuri- ja kielitekijöitä käytetään yleisesti selittäjänä kaikkiin vaikeuksiin maahanmuuttajien oppimisessa ja kotoutumisessa. Käsitykset perustuvat kuitenkin usein kouluttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden odotuksiin ja luuloihin. Henkilökohtaiset eroavuudet ja erot elämätilanteissa sekä niiden vaikutus jäävät tilanteessa helposti huomaamatta. Maahanmuuttajien oppimisen ja opettamisen erityispiirteiden huomioon ottaminen on tärkeää, mutta on osattava keskittyä olemassa oleviin samanlaisuuksiin.

Kärkkäinen kehottaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivia kouluttajia ja oppilaitoksia hyödyntämään asiantuntemustaan ja vaihtamaan tietoa hyvistä käytänteistä, jotka ovat oppilaitoksissa jo olemassa.

Lue lisää:

Learning, teaching and integration of adult migrants in Finland (jyx.juy.fi)

Jyväskylän yliopiston tiedote Katarzyna Kärkkäisen väitöskirjasta (juy.fi)

Ajankohtaista