TEM myöntää valtion erityisavustusta 9:lle kotouttamistyötä tukevalle järjestöhankkeelle

21.12.2017 15.02
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestöille yhteensä 600 000 euroa avustusta kotouttamistyöhön vuodelle 2018. Järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Hankehaussa painotettiin tänä vuonna toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneilla lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin. Henkilökohtaiset sosiaaliset kontaktit tukevat lapsia ja nuoria siirtymissä itsenäiseen elämään, opintopoluille ja työelämään. Kontaktit mahdollistavat myös kuulumisen tunteen kehittymisen ja kytkeytymisen laajempiin sosiaalisiin verkostoihin.

Tavoitteena on, että hankkeiden kautta lapset, nuoret ja nuoret aikuiset saavat henkilökohtaiseen, säännölliseen ja pitkäkestoiseen vuorovaikutukseen perustuvia ihmissuhteita. Rahoitusta saavissa hankkeissa mm. järjestetään ja kehitetään tukiperhe- ja ystävätoimintaa sekä koulutetaan vapaaehtoisia.

Järjestöavustusta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus.

– Rahoitushaku järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Koska toiminnan hyödynsaajina ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset, kiinnitettiin valinnassa huomiota toiminnan ammatillisuuteen. Hakemusten laadukkuuden ja oikean kohdentumisen lisäksi valinnassa painoi myös alueellinen ja paikallinen tarve. Valtion erityisrahoitusta meneekin nyt etenkin pienemmille paikkakunnille, joissa osallisuutta lisäävää toimintaa on vähäisesti, kertoo osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo.

Vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

  • Hartolan ryhmäkoti ry, Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille -hanke, 45 000 euroa
  • Kainuun Nuotta ry, Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen -hanke, 65 000 euroa
  • Kalliolan kannatusyhdistys ry, Salon mentoriverkosto -hanke, 60 000 euroa
  • Kirkkopalvelut ry, Tuu mukaan! -hanke, 83 000 euroa
  • Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma -hanke, 55 000 euroa
  • Kuopion Setlementti Puijola ry, Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta -hanke, 70 000 euroa
  • Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta -hanke, 92 000 euroa
  • Suomen Setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euroa
  • Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta -hanke, 40 000 euroa

Lisätietoja:

Järjestöavustus

erityisasiantuntija Varpu Taarna, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 8243, etunimi.sukunimi@tem.fi
erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 7688, etunimi.sukunimi@tem.fi

Ajankohtaista