Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

23.10.2019 13.40
Uutinen

Valtioneuvoston kanslia on avannut valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavaksi. Hakuaika päättyy 18.11.2019. Haettavana on yhteensä 2 875 000 euroa. Määrärahaa voi hakea18 eri tutkimusteemaan, joissa tarkastellaan muun muassa työvoiman ja osaajien maahanmuuton ja houkuttelun kansainvälisiä malleja sekä maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja.

Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille.

Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.

Lisätietoja: 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tiedote 21.10.2019: Selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana 

Hakuilmoitus, -ohjeet ja -asiakirjat 

Sähköinen haku- ja asiointijärjestelmä