Vastaa tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille suunnattuun kyselyyn oppimisen tuesta

10.4.2018 12.52
Uutinen

Opetushallitus on julkaissut kyselyn tieto-, neuvonta- ja ohjaustehtävissä oppimisen, työelämän ja nuorison parissa toimiville ammattilaisille. Kyselyllä kartoitetaan odotuksia ja tarpeita oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Opetushallitus käyttää kyselystä saatavia ideoita, ehdotuksia ja toiveita toimintansa kehittämiseen.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyys ei käy niistä ilmi, eikä niitä anneta ulkopuolisten käyttöön. Kyselyyn voi vastata 9.4.20.4.2018 välisenä aikana.

Lisätietoa kyselystä antaa tietoasiantuntija Mika Launikari, etunimi.sukunimi@oph.fi.

Linkki kyselyyn (webropolsurveys.com)

Ajankohtaista