Verkkokoulu opastaa eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamiseen

4.10.2018 14.27
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä COPE-hanke ovat avanneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulun, jonka avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista. Verkkokoulussa käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla, ja mitkä asiat korostuvat asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös joitakin erityistilanteita, kuten paperittomien tilannetta ja tyttöjen ympärileikkausta.

Verkkokoulu perustuu tutkijoiden tekemiin haastatteluihin, joissa kävi ilmi, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat epävarmuutta esimerkiksi siitä, miten toimia, kun työssä kohtaa eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Haastattelujen perusteella ammattilaiset pitävät tärkeänä sitä, että he voivat palvella yhtä hyvin kaikkia asiakkaita asiakkaan taustasta riippumatta.

Verkkokoulu on ilmainen. Sisältöä voi opiskella kerralla tai pienempinä kokonaisuuksina ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen kehittämistä jatketaan palautteen pohjalta.

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu on kehitetty osana Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta. Sisältö on tehty yhteistyössä muun muassa Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen, Pelastakaa Lapset ry:n ja JADE -toimintakeskuksen kanssa.

Lue lisää:

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu

THL:n ja COPE-hankkeen uutinen: Miten kohdata eri kulttuurista tuleva asiakas? Uusi verkkokoulu avattu sote-ammattilaisille

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (COPE-hanke)