Maahanmuuttajabarometri

Maahanmuuttajabarometrin avulla kerätään tietoa valittujen maahanmuuttajaryhmien subjektiivisista näkemyksistä kotoutumisesta ja yleisemmin viihtymisestä Suomessa.

Vuoden 2012 maahanmuuttajabarometrissa kaikkien kansalaisuuksien osalta tärkeimmiksi kotoutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi koettiin työ, kielitaito, turvallisuus, terveyspalvelut sekä itselle ja perheelle sopiva asunto.

Maahanmuuttajabarometrin (2012) kohderyhmän muodostivat Suomessa asuvat Venäjän, Viron, Thaimaan, Kiinan, Irakin, Somalian ja Turkin kansalaiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen vuosina 2007–2009 ja ovat 18–75 -vuotiaita.

Kriteerit täyttäneitä vastauksia saatiin yhteensä 915 kappaletta. Vastausprosentti oli 34 %. Koko vastaajajoukon vastausten osalta virhemarginaali oli noin 3,2 %. Koska vastaajamäärät olivat osassa kansalaisuuksista pieniä, ei tuloksia voi luotettavasti käyttää eri kansalaisuuksien välisten erojen kuvaamiseen.

Vastausprosentit kansalaisuuden mukaan

Maahanmuuttajabarometrin 2012 vastausprosentit kansalaisuuden mukaan

Lisätietoja:

Maahanmuuttajabarometri 2012