Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Aluekoordinaattori tukee kotouttamistoimijoiden työtä

Julkaisupäivä 9.11.2018 11.44 Blogit

Emine EhrströmMaahanmuuttajien parissa työskentelevät ovat avainasemassa siinä, että maahan muuttavat kotoutuvat ja saavat tietotaitoja, joita yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan. Koenkin tärkeäksi toimenpiteiden ja riittävien resurssien kohdistamisen ammattilaisten osaamisen tukemiseen. Ammattilaisten osaaminen ja tietotaidot vaativat jatkuvaa päivittämistä alati muuttuvalla kentällä.

Aloitin kesäkuussa 2015 Pohjanmaan ELY-keskuksessa Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) Hyvä polku -osahankkeen aluekoordinaattorina eli tutummin ”alluna”. Jo aluekoordinaattoriaikanani on ollut mullistavia uudistuksia työstettävänä kuten kotoutumislain uudistus, maakuntavalmistelut, luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen uudistus, vapaan sivistystyön vahvempi rooli koulutustarjonnassa, kumppanuusajattelu, elinkeinoelämän tarpeiden lisääntyminen osaavasta työvoimasta, ennätysmääräinen kuntapaikkatarjonta suhteessa pakolaiskiintiöön ja niin edelleen.

Hyvä polku -hankkeen tavoitteena on kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuuden kehittäminen yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajia työssään kohtaavat ammattilaiset riippumatta millä sektorilla tai toimialalla henkilöt työskentelevät. Tarkoituksena on lisätä ammattilaisen osaamista koulutustilaisuuksien, verkostotyöskentelyn ja tiedolla johtamisen keinoin.

Aluekoordinaattorilla on näköalapaikka kotoutumiseen alueilla

Aluekoordinaattoreilla on paljon sosiaalista pääomaa ja osaamista käytössään. Verkostot kattavat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön, TE-hallinnon, kolmannen sektorin, elinkeinoelämän, oppilaitokset ja kunnat. Koen aluekoordinaattorin toimen tarjonneen näköalapaikan kotoutumisen alueelliseen tilannekuvaan, tarpeisiin, kehittämiskohteisiin ja hyviin käytäntöihin. Aluekoordinaattorilla on hyvä kokonaiskuva alueen tilanteesta ja palvelutarjonnasta.

Puhun esimerkiksi vahvasti miestyön ja poikatyön puolesta. Näkemykseni näiden tarpeesta juontuu syksyyn 2015. Kenttä aktivoitui huimaa vauhtia, jolloin pyrin hahmottamaan pienistä toimista suurempia palvelukokonaisuuksia. Tuolloin ensimmäistä kertaa havahduin siihen, että tarjonnasta uupui palvelut, jotka huomioisivat maahanmuuttajapoikien ja miesten erityistarpeet. Asiaa on alettu nostaa myös muualla esille ja olen toiveikas, että esimerkiksi tulevassa valtion kotouttamisohjelmassa keskityttäisiin enemmän perhelähtöiseen kotouttamiseen, jolloin molemmat sukupuolet ovat yhdenvertaisesti edustettuina ja huomioituna.

Usein alueelliset ilmiöt kohdistuvatkin johonkin suurempaan valtakunnalliseen kokonaisuuteen, joka vaatii paikallisen neuvottelun rinnalla linjauksia tai toimenpiteitä esimerkiksi ELY-keskukselta, TE-palveluilta tai ministeriöltä. Tuoreimpana esimerkkinä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen sekä aikuisten perusopetuksen uudistukset. Nämä vaativat edelleen sekä paikallisia neuvotteluja että valtakunnallisia linjauksia siitä, miten koulutuspolut saadaan uudistuksen myötä suoraviivaisiksi ja tavoitteellisiksi sekä siitä, miten nämä saadaan sovitettua yhteen TE-hallintoa ohjaavan julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain kanssa.

Aluekoordinaattorin työ vaatii perehtymistä, reagointia ja kentälle jalkautumista

Aluekoordinaattorin työ on ollut vaativaa, mutta sitäkin antoisampaa. Työ vaatii nopeaa perehtymistä ja reagoimista ajankohtaisiin uudistuksiin ja ilmiöihin sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Työ vaatii jatkuvaa ajan hermolla olemista ja kentälle jalkautumista, jotta vuoropuhelu alan ammattilaisten kanssa onnistuu mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Olen kiitollinen minulle annetusta mahdollisuudesta työskennellä aluekoordinaattorina viime vuosina. Olen saanut tehdä laaja-alaista verkostotyötä rautaisten ammattilaisten kanssa ja kehittää omaa osaamistani kotouttamiskysymyksissä. Aluekoordinaattorin tehtävät ovat antaneet minulle hyvät valmiudet seuraaviin työtehtäviini. Aloitan Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälisyys- ja kotouttamispäällikkönä vielä loppuvuoden aikana. Tapaamme siis jatkossakin!

Emine Ehrström, Pohjanmaan aluekoordinaattori, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota; Hyvä alku ja Hyvä polku. Kotouttaminen.fi-sivustoa ylläpitävä kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2020.

Lue lisää:

Kotouttamistyö alueilla

Kotona Suomessa -hanke

Kommentit
Ei kommentteja vielä Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita