Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Herkkuja kotoutumistarjottimelle

Punainen Risti käynnisti viime syksynä järjestöjen verkostoyhteistyön turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja kotoutujien kotoutumisen tueksi. Tavoitteena on koota ja tehdä näkyväksi järjestöjen monipuolinen toiminta kotoutumisen tukena, jakaa osaamista ja kokemuksia järjestöjen kesken sekä tuottaa ja jakaa koulutuksia ja materiaaleja. Tervetuloa mukaan!

Huhtikuussa 2016 useat kotoutumisen parissa toimivat järjestöt sopivat ”kotoutumistarjottimen” luomisesta. [JohannaMatikainen] Tausta-ajatuksena on kotoutumiskaarimenetelmän käyttö ja toimintamuotojen asettaminen kotoutumisprosessin eri vaiheisiin.

Kukin järjestö kuvaa omat kotoutumista tukevat toimintamuotonsa kotoutumistarjottimelle valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti yhteisen mallin mukaan. Toimintamuodot kuvataan tiiviissä muodossa ja ne jaotellaan sen mukaan sisältävätkö ne ensisijaisesti maahan muuttaneille suunnattua

  • tukea (esim. kielikerhot, ystävätoiminta, äiti-lapsi-ryhmät, miesten kerhot)
  • osallistumismahdollisuuksia (kansainväliset kerhot ja klubit, vertaistoiminta, yhdessä suunnitellut toimintamuodot) vai
  • maahan muuttaneiden rekrytointia ja toimintaa järjestön perustoiminnassa (liikunta, käden taidot, aktiivinen vapaaehtoisuus, ryhmien vetäminen).

Kotoutumistarjottimen pohjaa käytetään jatkossa eri järjestöjen yhteistyön, koulutuksen ja vapaaehtoisten tuen hahmottamiseksi eri tasoilla. Sen avulla tehdään näkyväksi järjestöjen eri toimintamuodot sekä niiden yleisyys. Kotoutumistarjotin näyttää myös toiminnan haasteet ja puutteet.

Tukea alueelliseen ja paikalliseen työhön – tervetuloa verkostokokoukseen elokuussa

Paikallisen kotoutumistarjottimen avulla viranomaiset ja järjestöt voivat sopia yhteistyöstä ja eri toimijat ovat tietoisia toisistaan. Työskentelyyn liittyy työpajatyöskentelyä järjestöjen kesken sekä kotoutumiseen liittyvien materiaalien kokoaminen materiaalipankkiin.

Valtakunnalliset järjestöt kokoavat omat tarjottimensa ja ohjeistavat alue- ja paikallistason toimijoitaan tekemään omansa. SPR:n alueellinen työntekijäverkosto kutsuu koolle alueelliset ja paikalliset tapaamiset. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä valtakunnallinen kotoutumistarjotin ja osa alueellisista tarjottimista on valmiina ja pohjaa käytetään useissa kunnissa.

Verkostoon ovat toistaiseksi osallistuneet Suomen Partiolaiset, Suomen Pakolaisapu, VALO ry, Viittakivi oy/ Setlementtiliitto, Väestöliitto, Pelastakaa lapset, Marttaliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Ensi- ja turvakotien liitto, Kuurojen liitto, Lastensuojelun keskusliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Punainen Risti. Verkosto on avoin ja toivotamme uudet valtakunnalliset toimijat mukaan yhteistyöhön.

Seuraava verkostokokous on Helsingissä 30.8. klo 11-16. Tervetuloa mukaan tuomaan uusia näkökulmia järjestöjen kotoutumista edistävään toimintaan!

Alueellisia järjestötapaamisia järjestetään syksyn aikana eri puolilla Suomea.

Johanna Matikainen, maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö, Suomen Punainen Risti

Lue lisää:

Kotoutumiskaari (punainenristi.fi)
Suomen Punainen Ristin vetoomus kunnille kuntapaikkojen puolesta

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee järjestöjen kotoutumista tukevan toiminnan koordinaation käynnistämistä vuonna 2016.

Lisää kommentteja