Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Hitta rätt -materiaali auttaa yksin tulevia kotoutumaan Ruotsissa

Yksi väline taata nuorille samanlainen alkusysäys Ruotsiin kotoutumiseen on Göteborgin kaupungin kehittämä Hitta rätt -materiaali. Materiaalin avulla ohjaajilla on malli, jonka pohjalta voi käydä läpi tärkeitä asioita uudesta kotimaasta.

Selkokielellä kirjoitetussa materiaalissa on kuusi osiota: terveys, koulutus, identiteetti, perhe ja muut sosiaaliset suhteet, itsenäistyminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen. Käytännössä kyseessä on kansio tietolehtisineen. Tiedon lisäksi materiaalissa on kysymyksiä ja tehtäviä sekä lista ruotsin kielen sanoista, jotka liittyvät teemaan.

Tarkoitus on, että kansiota aletaan käyttää heti nuoren haettua turvapaikkaa. Tällöin keskiössä on enemmän toimiva arki ja hyvinvointi kuin yhteiskuntatietämys. Hitta rätt -materiaalia on tarkoitus käyttää yhdessä omaohjaajan kanssa. Hitta rätt helpottaa myös puhumista henkilökohtaisemmista teemoista. Esimerkiksi terveyteen liittyvät huolet on helppo ottaa esille materiaalin kautta. Hitta rätt jää myös tärkeäksi tietopaketiksi nuorelle tämän muuttaessa omilleen.

Materiaali toimii myös eräänlaisena laatutakuuna ryhmä- ja perheryhmäkodeissa tehtävälle työlle. Tavoitteena on, että nuoret saavat samanlaisen sysäyksen itsenäistymiseen ja kotoutumiseen, riippumatta siitä mihin heidät on sijoitettu asumaan. Maksuttoman Hitta rätt -materiaalin on kehittänyt Göteborgin kaupunki, mutta sen käyttö on levinnyt myös muihin Ruotsin kuntiin.

Göteborgissa on kymmeniä ryhmä- tai perheryhmäkoteja

Ruotsista haki turvapaikkaa 35 369 alaikäistä ilman huoltajaa tullutta lasta viime vuonna. Göteborgin kaupunki oli viime kesänä ja syksynä muiden kaupunkien tavoin suuren paineen alla turvapaikanhakijoiden majoittamisessa. Uusia ryhmäkoteja perustettiin nopealla tahdilla. Esimerkiksi yli 150 lasta ja nuorta majoittanut transit-keskus käynnistettiin göteborgilaiseen entiseen kouluun yhdessä viikonlopussa.

Göteborgissa on useita ryhmä- tai perheryhmäkoteja, joista Göteborgin kaupunki hallinnoi noin 20:tä. Nyt kun turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut ja majoitustoiminta pyörii, on haasteena taata kaikille nuorille samankaltaiset tiedot ja taidot ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Turvapaikansaantiehtoja on Ruotsissakin kiristetty, mutta ryhmäkodeissa yritetään tukea nuoria yleisesti itsenäistymiseen ja itsetuntemukseen, vaikka kotoutuminen Ruotsiin ei toteutuisikaan.

 
Mirjami Rustanius
Kirjoittaja työskentelee Göteborgin kaupungilla yksin tulevien ohjaajana

Lisää kommentteja