Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Hyvä ajoitus vai onnenpotku?

Oikean tiedon jakaminen, neuvonta ja ohjaaminen sekä osaamisen ja opiskeluvalmiuksien luotaaminen muodostavat parhaimmillaan sujuvan palvelupolun, josta hyötyvät sekä maahanmuuttajat itse että koko suomalainen yhteiskunta.

Kuluneiden vuosien aikana viitisenkymmentä hanketta ja niissä työskennelleet sadat henkilöt ovat ahkerasti kehittäneet monenlaisia palveluita, jotka helpottavat kotoutujien asettumista Suomeen. Taustalla on toiminut maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspalveluita kehittävä ALPO-hanke, joka päättää lähes seitsenvuotisen taivalluksensa tämän vuoden lopussa.

ALPO-hankkeen loppuvaiheessa voimme hyvillä mielin todeta, että projektisuunnitelmaan merkityt tavoitteet on saavutettu, mm. ohjauksen ja neuvonnan tehostaminen, verkostoitumisen tuki, selvitykset työllistymisen esteistä ja osaamisen kehittämisestä sekä Perustietoa Suomesta -alkuinfo. Lisäksi syntyi tiivis verkosto neuvontaosaajista, jotka jatkavat työtään tulevaisuudessakin.

Oli ALPO-hankkeella paljon onneakin matkassa. Hanke alkoi samoihin aikoihin, kun kotoutumislakia uudistettiin ja hankkeella oli ainutlaatuinen mahdollisuus syöttää siihen mennessä saatuja tuloksia lainvalmistelun tueksi ja tuottaa materiaalia lain toimeenpanoon. Toinen ajallinen täysosuma liittyy kotouttamisen osaamiskeskuksen perustamiseen. Kun osaamiskeskuksen toimintoja suunniteltiin, löytyi ALPO-hankkeen hyville käytännöille oivallinen alusta ja mahdollisuus niiden jatkokehittämiselle. ALPO toimi vuoden 2014 jatkorahoituksella – yhtenä perusteena juuri osaamiskeskuksen käynnistyminen ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen osaksi osaamiskeskuksen toimintaa.

Onko hankkeella ollut tavoitteiden saavuttamisessa silkkaa onnea vai kaukonäköinen, tulevaisuuteen kurkistava hankesuunnitelman laatija? ALPOlla oli molempia, hyvä suunnitelma ja oikea ajoitus sekä ennen kaikkea alueelliset hankkeet, joista ammennettiin hyviä tuloksia!

ALPO on ESR-tukirakenne Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehittäminen -kehittämisohjelmalle. Hanke päättyy 31.12.2014.

Hannu-Pekka Huttunen, hankepäällikkö ja Kirsi Campello, hankesuunnittelija, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää kommentteja