Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Ihmisten keskellä, ihmisten kesken

Otsikkona on Hämeen Setlementin motto, joka kuvaa jokaisen ihmisen yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Samalla se kuvaa kaksisuuntaista kotoutumista, jonka määritelmät ja sisällöt ovat hyviä, mutta miten niitä toteutetaan käytännössä?

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla kotoutumisen kaksisuuntaisuus määritellään siten, että kotoutuminen on kaksisuuntainen keskinäisen muuttumisen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tässä prosessissa maahanmuuttajan omalla motivaatiolla, sitoutumisella ja omatoimisuudella on aina suuri merkitys.

Toinen esimerkki löytyy Uudenmaan liiton Kaksisuuntainen kotoutuminen-tavoiteohjelmasta (2015), jonka mukaan kotouttamispolitiikka on sisällöltään monialaista ja edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä valtakunnallisella, seudullisella ja paikallisella tasolla. Toisaalta maahanmuuttajia ei nähdä vain palvelujen ja toimenpiteiden kohteina, vaan yhteisen tulevaisuuden tekijöinä.

Järjestö edistää kaksisuuntaista kotoutumista käytännön toiminnalla

Järjestöihmisen näkökulmasta kolahtavat aiheet, joissa tavoitteina ovat rasismin ja syrjinnän vähentyminen sekä maahanmuuttajien osallisuuden vahvistuminen.

Hämeen Setlementin lähtökohtana on edistää kaksisuuntaista kotoutumista sen kaikissa eri toiminnoissa. Näistä yhtenä keskeisenä on suosittu kaikille avoin suomen kielen kerhotoiminta. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka opastaa maahanmuuttajia arjen asioissa kuten työnhaku, avioero, viranomaispäätökset, opiskelu ja sosiaaliset suhteet. Tarve tällaiselle toiminnalle kasvaa koko ajan.

Lisäksi uutena toimintamuotona on miestyö, jossa kehitetään sosiaalisia taitoja ja arkielämän valmiuksia. Se tavoittaa satoja eritaustaisia miehiä.  

Työ vaatii jatkuvaa reagointia

Setlementtiliike reagoi nopeasti yhteiskunnan muutoksiin, kuten akuuttiin turvapaikanhakijatilanteeseen. Esimerkiksi TEMin rahoituksella on järjestetty useamman setlementin voimin toimintaa lapsille ja nuorille eri vastaanottokeskusten alueilla.

Jatkuva kehittäminen on yksi järjestön vahvuuksista. Yhteistyötä ja ohjausta -hanke linkittää yhdistysten ja Hämeenlinnan sote-palveluiden toimintaa toisiinsa terveysasemien järjestövetoisilla ohjauspisteillä sekä terveystietotupaverkostolla. Järjestö on myös mukana kotoutumisen mallia kehittävässä Hyvä alku Hämeessä -hankkeessa. 

Järjestö haluaa tukea eri kulttuurien yhteiseloa ja osaamisen arvostamista työelämässä. TyöPolku -hankkeessa on löydetty hyvin työkokeilupaikkoja TE-toimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille ja onnistuttu työllistämään useita kymmeniä avoimille työmarkkinoille.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Hämeen Setlementissä yli 100 vapaaehtoista toimii mm. tukihenkilöinä, läksyapuna, suomen kielen kerhoissa, Mama´s Cafessa, senioriklovneina, Familia Clubin Duo-ryhmässä sekä lasten ja nuorten OmaKamuina.

Järjestön laajan toiminnan toteuttaminen laadukkaasti ja tavoitteellisesti edellyttää hyvää yhteistyötä eri rahoittajien kanssa. Lisäksi synergiaa ja yhä parempaa lopputulosta haetaan laajalla yhteistyöverkostolla sekä hyödyntämällä järjestön eri toimintoja toisiaan tukevina. 

Professori Riitta Pyykkö on todennut, että  ”kokonaisvaltainen kotouttamistyö edistää kaksisuuntaista kotoutumista, maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteiden syventymistä”. Tätä myös Hämeen Setlementti edistää toiminnallaan, jossa erilaisten ihmisten kohtaamisten tavoitteena on rakentaa hyviä väestösuhteita. Eli olla ihmisten keskellä ihmisten kesken.

Sanna Airaksinen, toiminnanjohtaja, Hämeen Setlementti

Lisää kommentteja