Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Ilman omaa asuntoa kotoutuminen ei onnistu

Veera Vilkama Maahanmuuttaneet ovat tilastotiedon valossa yliedustettuina asunnottomuutta kokevien joukossa. Asunnon hankintaa vaikeuttavat muun muassa hämärät vuokravälittäjät, syrjintä, hintataso sekä tiedon puute. Asunnottomuuden ja asumisen ongelmia onkin tärkeää ennaltaehkäistä.

Olemme vuodesta 2016 tehneet töitä maahan muuttaneiden asunnottomuuden ja asumisen ongelmien ennaltaehkäisemiseksi Moniheli ry:n Katto-toiminnassa. Kierrämme eri ryhmissä keskustelemassa asumisesta ja autamme asunnon haussa ihmisiä. Kokosin meille kertyneitä havaintoja asumisen roolista kotoutumisessa.

Asunnon etsiminen itsenäisesti on yleistä, apua on tarjolla maksusta

Turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet oleskeluluvan saaneet voivat siirtyä kuntaan kuntapaikan kautta, vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti. Kuntapaikan kautta kuntaan siirtyville asunto järjestetään kunnan puolesta. On kuitenkin yleistä, että oleskeluluvan saaneet etsivät ensimmäistä asuntoaan itsenäisesti tai vastaanottokeskuksen tuella. 

Asunnon etsiminen itsenäisesti on vaikeaa, jos ihmisellä ei ole vielä suomen tai englannin kielen taitoa, tietoa yhteiskunnan toiminnasta, hyviä digitaitoja ja latinalaisten kirjaimien luku- ja kirjoitustaitoa. Monet kohtaamamme ihmiset ovat kertoneet saaneensa avuntarjouksia epävirallisilta tahoilta, eli niin sanotuilta hämäriltä vuokravälittäjiltä, joiden kanssa asiointiin liittyy monien satojen eurojen välitysmaksu sekä huijatuksi tulemisen riski.

Pääkaupunkiseudulla on liian vähän kohtuuhintaisia asuntoja

Monella Katto-toiminnan kohtaamalla on ollut omiin tuloihinsa nähden kallis asunto tai perheen kokoon nähden liian ahdas asunto. Olemme kohdanneet paljon ihmisiä, jotka ovat olleet turhautuneita kaupungin vuokra-asuntojonossa odottamiseen pääkaupunkiseudulla. Monet kertovat jonottaneensa jo vuosia, mutta ihmettelevät, miksi eivät silti saa asuntoa. 

Suomen muuttaneet kohtaavat yksityisillä vuokramarkkinoilla syrjintää

Koska ARA-asuntoihin on pitkä jono, asuntoa etsitään vapaarahoitteisilta vuokramarkkinoilta. Moni soittaa Katto-toimintaan ja pyytää apua asunnon etsintään siinä vaiheessa, kun he ovat jo itse koittaneet hakea asuntoja saamatta vastauksia yhteydenottoihin. Hiljaisuutta on vaikea todistaa syrjinnäksi, joten siihen on vaikea puuttua. 

Kaikki tarvitsevat tietoa asumisesta

Kotoutumiskoulutuksen sisältöihin kuuluu tietoa asumisesta, mutta se on työvoimapoliittista koulutusta, eivätkä esimerkiksi kotona lapsia hoitavat naiset kaikki osallistu siihen. Asumiseen liittyvää tietoa tarvitsisivat kuitenkin kaikki Suomeen muuttavat. Yhteisten asumisen pelisääntöjen ymmärtäminen auttaa rakentamaan hyviä naapuruussuhteita, jotka vaikuttavat viihtyvyyteen ja turvallisuudentunteeseen omalla asuinalueella. Tosin myös naapurien asenteilla on tässä suuri merkitys.

Ilman asuntoa kotoutuminen ei onnistu, joten asunnon löytäminen ja asumistiedon saaminen tulee varmistaa kotoutumispalveluissa riippumatta siitä, onko ihminen saapunut kuntaan kuntapaikalla vai itsenäisesti.

Veera Vilkama, päällikkö, Katto-toiminta, Moniheli ry 
 

Lisää kommentteja