Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Järjestövinkit turvapaikkatyöhön

Eri järjestöt voivat toimia monessa tärkeässä roolissa vastaanottokeskuspaikkakunnilla; ne voivat olla mukana vaikuttamassa turvapaikanhakijoiden arjessa selviytymiseen sekä hyvinvointiin tarjoamalla toimintaa ja kontakteja. Myönteinen ilmapiiri helpottaa kaikkien toimintaa. Siihen järjestöt voivat vaikuttaa suoraan ylläpitämällä hyvää ja oikeisiin tietoihin perustuvaa keskustelua omalla paikkakunnalla.

Tiedottamisella ja vaikuttamistyöllä voidaan tukea myönteistä ilmapiiriä

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoita arvioidaan saapuvan Suomen oloissa ennätysmäärä, jopa 50 000 ihmistä. Se edellyttää uusien vastaanottokeskusten perustamista nopealla aikataululla.

Punainen Risti perustaa vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston pyynnöstä. Kesäkuussa SPR:n keskuksia oli kuusi. Lokakuun toisella viikolla keskuksia ja hätämajoitusyksiköitä on 63 ja niiden asukasmäärä on 11 600. Viimeisen kolmen viikon aikana Punainen Risti on avannut kaksi uutta yksikköä päivässä.

Järjestöillä on tärkeä rooli osallistua tiedottamiseen ja vaikuttamistyöhön vastaanottavan ja myönteisen ilmapiirin saavuttamiseksi ja väärien tietojen oikaisemiseksi. Paikkakuntalaisilla voi olla paljon pelkoja ja uhkakuvia keskuksen toimintaan liittyen. Yhteisissä tilaisuuksissa voidaan pelkoja pienentää ja vääriä tietoja sekä huhuja oikaista.

Auttaa voi järjestämällä toimintaa ja tarjoamalla vapaaehtoistehtäviä

Järjestöt voivat olla mukana vastaanottokeskusten perustamisessa ja ylläpidossa esimerkiksi keräämällä ja lajittelemalla keskukselle lahjoitettuja vaatteita ja tarvikkeita, kalustamalla tiloja sekä avustamalla keskuksen asukkaita arjen järjestämisessä.

Järjestöt voivat myös auttaa toiminnan järjestämisessä vastaanottokeskuksissa. Konkreettisia toimintamuotoja ovat esim. erilaiset ystävätoiminnan muodot, kohtaamispaikat ja yhteiset tilaisuudet, juhlat, kielikerhot, lapsikerhot, läksykerhot, ryhmät naisille ja miehille.

Jalkapallo ja muu urheilutoiminta on parasta yhdessä tekemistä. Urheiluseurat ja kunnan liikuntatoimi voivat käynnistää mukavaa toimintaa, joissa pärjää pienemmälläkin kielitaidolla.

Ruuanlaitto ja käden taidot yhdistävät ihmisiä ja tarjoavat kiinnostavaa tekemistä vähäisellä kielitaidolla. Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen turvapaikanhakijoille on myös tärkeää. Pienelläkin kielitaidolla voi osallistua monenlaisiin talkoisiin, keräyksiin ja ryhmätoimintoihin.

Järjestöjen turvapaikanhakijoille tarjoama tuki on ainutlaatuisen arvokasta

Järjestöjen ei tarvitse harrastaa ”monikulttuurisuutta” käynnistäessään toimintaa turvapaikanhakijoille. Järjestön perustehtävä on tärkein asia; osaaminen ja innostus omaan toimintaan, olkoon se liikuntaa, kulttuuria, käden taitoja, sosiaalisia kysymyksiä tai edunvalvontaa eri kohderyhmien parissa. Kaikkea toimintaa kaivataan pakolaistyössä ja tavalliset tiedot ja taidot riittävät!

Yhdessä toimien järjestöt tarjoavat paikkakunnalle vahvan signaalin siitä, että turvapaikanhakijat eivät ole paikkakunnalle uhka vaan mahdollisuus. Omalla toiminnalla sitoudutaan inhimillisiin arvoihin. Järjestöt tarjoavat ainutlaatuisen ja arvokkaan panoksen turvapaikanhakijoiden arjen tueksi ja vaikuttavat suoraan ihmisten hyvinvointiin sekä pärjäämiseen uudessa maassa ja vastaanottokeskusolosuhteissa.

Johanna Matikainen, maahanmuuttajaohjelman kehittämispäällikkö, Suomen Punainen Risti

Lisää kommentteja