Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Jokaisen tulee saada apua – alkuperästä, kansalaisuudesta ja kielestä huolimatta

Tiuku Pennola Kaikilla on oikeus apuun ja tukeen, jos elämässä on haasteita. Apua voi olla kuitenkin vaikea löytää, jos on tullut Suomeen muualta, omat tukiverkostot ovat kotimaassa, ei puhu suomea, ei tunne suomalaista palvelujärjestelmää, eikä tiedä, että apua on saatavilla. Avun tarpeen ilmaiseminen voi olla vaikeaa tai palveluihin hakeutumista voi estää häveliäisyys. Onkin tärkeää, että palveluihin hakeutumisen kynnystä madalletaan moniammatillisella yhteistyöllä sekä viestimällä palveluista laajasti, selkeästi ja useilla kielillä.

Ensi- ja turvakotien liitto tukee monenlaisissa haasteissa

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä, alkuperästä, kansalaisuudesta ja kielestä huolimatta. Perheitä autetaan monenlaisissa elämän haasteissa; esimerkiksi jos joku läheinen on väkivaltainen tai uhkailee, jos äiti uupuu tai masentuu tai tarvitsee jonkun tuekseen vauvan odotukseen ja synnytykseen, tai isä ei löydä paikkaansa perheessä. Joskus perhe voi tarvita apua ja tukea kaoottisessa arjessa selviämiseen, erotilanteissa tai vaikeissa huoltokiistoissa. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ympäri Suomea ylläpitävät ensikoteja, turvakoteja, tapaamispaikkatoimintaa ja avopalveluita. Tarjolla on myös chat-apua. 

Työtä on kehitettävä jatkuvasti

Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti. On tärkeää, että työtä kehitetään ottamaan paremmin myös maahanmuuttaneet. Erilaisten kulttuurien ja tapojen kunnioittaminen on työn lähtökohta. Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta vahvistetaan ja lisäksi tuetaan kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja. Tarvittaessa käytetään tulkkeja, mutta käytössä on myös työkaluja kohtaamiseen ilman yhteistä kieltä. Liitossa tuotetaan materiaalia ja tietoa eri kielille ja tehdään monialalaista yhteistyötä erilaisten monikulttuurisia asiakkaita kohtaavien tahojen kanssa.

Ihminen ihmiselle -periaate on toiminnan lähtökohta

Jotta voidaan puhua yhdenvertaisesta työstä, on tärkeää, että apua tarvitseva kohdataan ihminen ihmisenä, yksilöllisesti, ei kulttuuri tai uskonto edellä. Ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten työntekijöiden mukaan oleellista ei ole tietää kaikkien kulttuurien tavoista ja tottumuksista, jotta osaisi toimia oikein. Jos on aito ja avoin, toista kunnioittava, ei yleensä loukkaa. Jos jokin asia ihmetyttää tai huolestuttaa, voi kysyä asiakkaalta, miksi hän toimii siten kuin toimii. Yleensä siihen on hyvä selitys.

Erään yhdistyksen työntekijän sanoin: ”Ei ole mistään ihmeellisemmästä kyse, vaan ihmisen kohtaamisesta. On tärkeää keskittyä siihen, miten luomme suvaitsevaisen ja hyväksyvän ilmapiirin, niin että kaikki voivat kokea olevansa oma itsensä.”

Tiuku Pennola, monikulttuurisuustyön asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätietoa Ensi- ja turvakotien liiton palveluista

Lisää kommentteja